วิทย์เทคโนฮาลาลส่งเสริมธุรกิจการค้าฮาลาลอย่างไร

เช้านี้พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566 ผมได้รับเชิญจากที่ประชุมด้านธุรกิจการค้า IMT-GT ให้บรรยายในส่วนของประเทศไทย ผมเลือกหัวข้อว่า “วิทย์เทคโนฮาลาลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าฮาลาลในพื้นที่ IMT-GT อย่างไร” ผมเริ่มว่าธุรกิจการค้าฮาลาลในโลกมีมูลค่าใน ค.ศ.2023 ประมาณ 5.3 ล้านล้าน USD เฉพาะอาหารมูลค่า 1.5 ล้านล้าน USD สามประเทศสมาชิก IMT-GT มีส่วนแบ่งไม่ถึง 1% จึงไม่จำเป็นที่ต้องแข่งขันกัน ตลาดใหญ่เกินกว่าจะมาเหนื่อยในการแข่งขัน จะดีกว่าแยะหากเรามาจับมือร่วมกันพัฒนา ผมว่าอย่างนั้นทางด้านวิทย์ฮาลาล ผมแจ้งที่ประชุมว่า IMT-GT คือผู้เริ่มเครือข่ายวิทย์เทคโนฮาลาลขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีหลายครั้งให้พัฒนางานด้านนี้ทั้งงานด้านเทคโนโลยีดิจทัลให้สร้างระบบ Halal Blockchain ระบบ Halal Route เพื่องานการท่องเที่ยวมุสลิม มาวันนี้ ศวฮ.พัฒนา Halal Blockchain เรียบร้อยแล้ว เชื่อมเข้ากับโรงงานอาหารที่วางระบบการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q นี่คืออนาคตของฮาลาลที่จำเป็นต้องนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ผมเดินทางไปมากกว่าสิบประเทศ ทั้งซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ ยุโรปหลายประเทศ และอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวลานี้ผู้คนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฮาลาล งานด้านวิทย์เทคโนฮาลาลจึงสำคัญมากขึ้น ในอินโดนีเซียมีกว่า 400 มหาวิทยาลัยที่พัฒนางานด้านวิทย์ฮาลาล มาเลเซียหลายสิบมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมเครือข่ายงานพัฒนาวิทย์ฮาลาลกับ ศวฮ. มั่นใจได้เลยว่างานวิทย์ฮาลาลจะทวีความสำคัญมากขึ้นทางด้านธุรกิจการค้าฮาลาลในอีกไม่นานนี้ #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #imtgt, #วิทยาศาสตร์ฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *