“วิทยาศาสตร์ฮาลาล… สำคัญอย่างไร?”

ร่วมค้นหาคำตอบได้ที่งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านช่องทาง Live แฟนเพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ คลิก >> https://www.facebook.com/HSC.CU/✨งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถึง 10 ท่าน ที่จะมาร่วมพูดคุย มอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย .โดยประเด็นสำคัญในครั้งนี้ จะพูดถึง วิวัฒนาการ ความรุ่งเรือง และความถดถอย ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกมุสลิม และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ อีกด้วย🗣วิทยากรผู้ร่วมเสวนา🔅 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🔅 อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี🔅 ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโลกมุสลิม มหาวิทยาลัยมหิดล🔅 นพ. อนันตชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม🔅 นพ. กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการแผนกผู้ป่วยอาหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพ🔅 ผศ.ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🔅 อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ รองประธานสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (RISEAP, Central Zone)🔅 อ.ศุกรีย์ สะเร็ม รองประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (วกพ.)🔅 ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🔅 ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🎤ดำเนินรายการโดยรศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 02-218-1053-4#เสวนาวิชาการ#วิทยาศาสตร์ฮาลาล#ฟื้นฟูสังคมฮาลาล#ฮาลาล#halalthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *