วันเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม

คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธ ยิ่งในพื้นที่ภาคกลางยิ่งเห็นภาพนี้ชัด แต่ลองวิเคราะห์เจาะลึกเอาเถอะ หลายพื้นที่ในภาคกลางจะเห็นความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแฝงอยู่ เป็นคล้ายดอกไม้ดอกสวยซ่อนอยู่ในป่าสีเขียว จึงอยากจะชวนพวกเราไปดูพื้นที่ที่ว่านี้

ทุกเทศกาลวันเด็ก มัสยิดยะวา ซอยโรงน้ำแข็งเก่า เขตสาทร กลางกรุงเทพฯ จัดงานฉลองกันเอิกเกริก กินฟรี เลี้ยงฟรี แถมรางวัลมากมายที่ได้จากการบริจาคของชาวชุมชนซึ่งมีทั้งมุสลิม ทั้งพุทธ ทั้งเชื้อสายไทย เชื้อสายจีน มลายู อินโดนีเซีย อินเดีย พม่า มอญสารพัด

เดินทางเข้าไปในชุมชนจากซอยดอนกุศล ถนนเจริญราษฎร์ เจอวัดฮินดู วัดพุทธพม่า วัดพุทธมอญ ผ่านไปเจอสุสานพุทธจีน สุสานมุสลิม สุเหร่าอิสลาม โบสถ์แคธอลิก เป็นพหุวัฒนธรรมที่หาได้ไม่ง่ายในใจกลางกรุงเทพฯ บรรยากาศพหุวัฒนธรรมเห็นชัดเจนในวันเด็กอย่างเช่นวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งเด็ก ผู้ใหญ่นับจำนวนพัน ร้านค้าบริการอาหารสารพัดเป็นอาหารฮาลาลทั้งสิ้น กินฟรีทุกร้าน มีตั้งแต่อาหารหนัก อาหารว่าง น้ำดื่มสารพัด มีเกมมากมายให้เด็กๆเล่น ทั้งเด็กมุสลิมต่างเชื้อสาย อินโดนีเซีย มลายู อินเดีย ปากีสถาน เด็กพุทธไทย จีน มอญ พม่า เด็กฮินดู เด็กคริสต์ไม่มีแบ่งแยก

ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปจัดกิจกรรมทำสบู่ทำแชมพูแจกรางวัลเด็กๆทั้งเล็กทั้งโต ผมเองไปแจกจักรยานจากครอบครัวของผม จักรยานปีนี้มีหลายสิบคน แจกกันเอิกเกริก เห็นงานแล้วก็มั่นใจว่าสังคมไทยของเราใครมาปลุกปั่นให้แตกแยกอย่างไรก็คงยากที่จะสำเร็จ คนไทยต่างเชื้อสายรักกันได้มากมายอย่างนี้ ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็มีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *