วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทีมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทีมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมเยียนชุมชน 6 มัสยิด ได้แก่ มหานาค พญาไท บ้านครัวกลาง บ้านครัวใต้ บ้านครัวตะวันตก บางชัน แจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด บรรจุข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่ซอง น้ำดื่ม ยาสมุนไพร แก่ผู้ติดเชื้อโควิดและครอบครัวที่อยู่ระหว่างทำ Home Isolation ซึ่งมีทั้งมุสลิม พุทธไทย พุทธจีน คริสต์ ที่อาศัยในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *