วันพุธที่ 13 ตุลาคมเวลา 11-12 น. พบกับ live streaming

วันพุธที่ 13 ตุลาคมเวลา 11-12 น. พบกับ live streaming ทาง fb แห่งนี้รายการ THA Academy หัวข้อ โอเมก้าสามจากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ มาเรียนรู้เรื่องราวของปลาทะเลและน้ำมันปลากับการป้องกันโรค เรียนรู้กลไกการทำงานของกรดไขมันโอเมก้าสามในร่างกาย สรุปจากงานวิจัยทางการแพทย์นับหมื่นชิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *