วันนี้วันแม่ พรุ่งนี้เปิดอาคารรำลึกถึงแม่

วันที่ 12 สิงหาคม ประเทศไทยนับเป็นวันแม่ ส่วนวันถัดไปคือวันที่ 13 สิงหาคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันเกิดของศูนย์ หากย้อนเวลากลับไปใน พ.ศ.2546 วันที่ 13 สิงหาคม 2546 หรือเมื่อ 19 ปีล่วงมาแล้ว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเวลานั้นมีมติสนับสนุนงบประมาณสามปี พ.ศ.2547-2549 จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผมดำรงตำแหน่งคณบดีอยู่ ห้องปฏิบัติการแห่งนั้นในปีต่อมา มหาวิทยาลัยยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ขึ้นสังกัดมหาวิทยาลัยแยกออกจากคณะสหเวชศาสตร์ ต่อมาคณะกรรมการบริหารศูนย์ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานมีมติให้วันที่ 13 สิงหาคม 2546 นับเป็นวันกำเนิดศูนย์ ด้วยเหตุนี้วันพรุ่งนี้คือวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จึงคล้ายวันครบรอบวันเกิดปีที่ 19 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นการเริ่มวันที่หนึ่งของปีที่ 20 ส่วนวันแม่ปีนี้คือวันที่ศูนย์มีอายุเต็ม 19 ปี พอดิบพอดี หากเป็นมนุษย์ก็นับว่าเข้าวัยหนุ่มฉกรรจ์วัยสาวสะพรั่งเป็นที่เรียบร้อยวันแม่วันนี้ ทำให้ผมหวนรำลึกถึงแม่ แม่ผมชื่อยุพา ดะห์ลัน ท่านจากลูกๆทั้ง 10 คนไปใน พ.ศ.2535 นานครบสามสิบปี ปีนี้จึงเป็นปีพิเศษ พวกเราในครอบครัวก่อนหน้านี้ได้จัดตั้งมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ เพื่อรำลึกถึงคุณปู่ กิไย้ อะฮฺมัด ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งองค์กรมุฮัมมะดียะฮฺในอินโดนีเซีย และร่วมกับชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลสร้างอาคารสองชั้นครึ่งในพื้นที่ของมูลนิธิ ณ คลองสิบห้า ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก มอบให้ทางศูนย์ใช้ประโยชน์จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาลและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน” เพื่อรำลึกถึงคุณแม่และคุณพ่อ หากขาดการสอนสั่ง ขาดบุญคุณอันมหาศาลของท่านทั้งสอง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงขาดโอกาสที่จะถือกำเนิดขึ้นเช่นกันพรุ่งนี้วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์จะทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก คุณสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ร่วมกับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์ ในฐานะผู้แทนอธิการบดี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล บึงศาล และพระอาจารย์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก และท่านอื่นๆ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเห็นอาคารเอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน เห็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติของทั้งศูนย์และมูลนิธิแล้วก็หวนรำลึกถึงทั้งคุณแม่ยุพาและคุณพ่อเอร์ฟาน เป็นการรำลึกถึงท่านทั้งสองเสมอ ไม่เคยลืมเลือนไปจากจิตใจเลย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล, #เอร์ฟานยุพาดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *