วันที่ 8 มีนาวันสตรีสากล

ช่วงที่ทำหนังสือเรื่อง “นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก” ผมอ่านหนังสือต่างประเทศเกี่ยวกับท่านนบีหลายเล่มหลายเรื่อง เจออยู่เรื่องหนึ่งประทับใจจนทุกวันนี้ เรื่องมีอยู่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวเมืองมักกะฮฺกลุ่มสุดโต่งโกรธเคืองท่านนบีมากคือการที่ท่านยกสถานะของสตรีเทียบเท่าบุรุษซึ่งวัฒนธรรมอาหรับแนวเก่าไม่เคยทำเช่นนั้น ท่านนบีต่อต้านอย่างมากกับวัฒนธรรมฝังทารกเพศหญิงด้วยเห็นว่าเพศหญิงมีคุณค่าต่ำกว่าเพศชาย ท่านว่าอิสลามไม่มีวัฒนธรรมเช่นนั้น แนวทางของอิสลามเช่นนี้ทำให้ชาวมักกะฮฺกลุ่มนั้นโกรธแนวคิดแบบอาหรับแนวเก่าเกิดขึ้นทั่วไปในโลกตะวันออกอย่างเช่นในอินเดีย ไม่นานมานี้เด็กชายชั้นมัธยมเกรด 9 ชื่อ Ajunath sindhu Vinayala แห่งเมือง Trissur รัฐเกอราลา วาดรูปส่งครูแสดงภาพการทำงานประจำวันของมารดา เพียงเพราะโกรธที่บิดาแนะนำมารดาแก่เพื่อนว่านี่คือภรรยาของฉัน เธอไม่ได้ทำงาน เด็กชายบอกกับครูว่ามารดาทำงานยุ่งทั้งวัน ครูเห็นภาพแล้ว ส่งให้ทางศาลาว่าการของรัฐ ภาพดังกล่าวกลายเป็นภาพที่แสดงถึงสถานะของสตรี ใช้อธิบายบทบาทของสตรีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเหมาะสมที่จะนำเสนอในวันสตรีสากล เช่นที่ผ่านมาวานนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *