วันตรุษอิดิลอัฎฮาและวันตัชรีก พ.ศ.2563

วันนี้ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ปฏิทินอาหรับตรงกับวันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1441 เป็นวันอะรอฟะฮฺ เริ่มต้นพิธีฮัจญฺในนครมักกะฮฺ ซาอุดีอาระเบีย ผู้แสวงบุญฮัจญฺไปรวมตัวกันที่ทุ่งอะรอฟะฮฺนอกนครมักกะฮฺเพื่อทำจิตสงบนิ่ง (วูกุฟ) พรุ่งนี้ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1441 มุสลิมทั่วโลกที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีฮัจญฺจะพากันเฉลิมฉลองเรียกกันว่า “วันตรุษอิดิลอัฎฮา” สำหรับพิธีฮัจญฺปีนี้ค่อนข้างพิเศษนั่นคือปิดสำหรับชาวต่างชาติ เปิดเฉพาะคนที่พำนักอยู่ในซาอุดีอาระเบียเท่านั้น เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งซาอุดีอาระเบียมีผู้ติดเชื้อใกล้สามแสนคนเข้าไปแล้ว สำหรับวันอะรอฟะฮฺหรือวันนี้มุสลิมที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีฮัจญฺ มีข้อแนะนำให้ถือศีลอด ส่วนวันพรุ่งนี้ ผู้แสวงบุญฮัจญฺซึ่งค้างแรมอยู่ที่ทุ่งมุสดาลีฟะฮฺเดินทางเข้าสู่หุบเขามีนา ทำการโยนหินเล็กๆเจ็ดก้อนที่เสาอะกอบะฮฺ หลังจากนั้นจึงเชือดสัตว์พลีเพื่อแจกจ่ายเนื้อเป็นทานเรียกว่า “วันกุรบ่าน” มุสลิมทั้งโลกเฉลิมฉลองวันตรุษอิดิลอัฎฮาห้ามการถือศีลอดวันถัดจากวันที่ 10 คือวันที่ 11-13 เดือนซุลฮิจญะฮฺเรียกว่า “วันตัชรีก” ผู้แสวงบุญฮัจญฺพากันค้างแรมที่หุบเขามีนา มีพิธีโยนหินที่เสาหินสามต้นในบริเวณหุบเขา ถือเป็นวันของการกินการดื่มการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันจึงห้ามการถือศีลอดในสามวันนี้ เรื่องราวความเป็นมาของวันตัชรีกต้องย้อนหลังกลับไปยังพิธีฮัจญฺในอดีต เมื่อมีการเชือดสัตว์พลีในหุบเขามีนา การแล่เนื้อสัตว์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันจำเป็นต้องนำเนื้อคลุกเกลือหรือรมควันและตากแห้งเพื่อนำกลับไปแจกจ่ายให้ทานยังภูมิลำเนาที่อยู่ห่างออกไปมาก คำว่าตัชรีก (التشريق) มีความหมายทางภาษาอาหรับว่าการตากแดดหรือตากให้แห้ง การตากแห้งเนื้อสัตว์ในยุคก่อนการมีตู้แช่แข็งและตู้เย็นใช้เวลาสามวันจากนั้นจึงออกจากหุบเขามีนากลับไปยังเมืองมักกะฮฺเพื่อประกอบพิธีฮัจญฺส่วนที่เหลือก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ความแห้งหรือการไม่มีความชื้นในเนื้อสัตว์จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการสงวนและการเก็บรักษา นี่คือที่มาของการค้างแรมในวันตัชรีก อย่างไรก็ตาม ไม่บังคับว่าต้องเป็นสามวันอาจใช้เวลาเพียงสองวันก็ได้วันตัชรีกเกิดขึ้นทั้งในมักกะฮฺและทั่วโลก งดการถือศีลอดอย่างที่บอก ขณะเดียวกันแนะนำให้อ่านขอพรหรือตักบีรในวันตัชรีกหลังการละหมาดฟัรฎูรวมทั้งสิ้น 23 ครั้งตลอด 5 วันเริ่มตั้งแต่ละหมาดเช้าหรือซุบฮิของวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺกระทั่งถึงละหมาดบ่ายหรืออัสริของวันที่ 13 ซุลฮิจญะฮฺส่วนการถือศีลอดในวันตัชรีกนั้นเป็นข้อห้ามดังที่กล่าวไว้แล้ว ดังนั้นใครที่ถือศีลอดทุกวันจันทร์อย่างเช่นตัวผมเอง วันจันทร์คือวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันที่ 13 ซุลฮิจญะฮฺคือวันตัชรีกจำเป็นต้องละเว้นการถือศีลอด ขณะเดียวกันผู้ที่ถือศีลอดวันที่ 13, 14, 15 “อัลอัยยามอัลบีฎ” (الأيام البيض) หรือวันขาวของทุกเดือน วันที่ 13 ซุลฮิจญะฮฺตรงกับวันตัชรีกงดเว้นการถือศีลอดเช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *