ลดเนื้อแดงเพิ่มถั่วลดเสี่ยงเบาหวาน

ก่อนอื่นขอขยายคำว่า “เนื้อแดง” (red meat) ก่อน เนื้อแดงหมายถึงเนื้อจากสัตว์ที่มีเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงในสัดส่วนค่อนข้างสูง เห็นเนื้อแล้วรู้ทันทีว่าเป็นเนื้อแดง นั่นคือบรรดาเนื้อสัตว์บกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัว แพะ แกะ หมู ลูกวัว ม้า บางคนอาจเข้าใจผิดว่าไม่นับรวมสัตว์ปีก ข้อเท็จจริงคือเนื้อสัตว์ปีกหลายชนิดนับเป็นเนื้อแดง เช่น เป็ด ห่าน ไก่งวง นก เนื้อสัตว์ปีกที่นับเป็นเนื้อขาว (white meat) เห็นจะมีเฉพาะเนื้อไก่เท่านั้น อีกคำหนึ่งที่ขอขยายความคือ “ถั่ว” ในที่นี้หมายถึงพืชกลุ่มถั่ว (Legumes) ทั้งหมด นับทั้งถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses) ซึ่งเป็นเมล็ดของผัก ได้แก่ ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วลิมา ถั่วพินโต ถั่วเลนทิล ถั่วลูกไก่ (Chickpeas) นับถั่วเปลือกแข็ง (Nuts) ซึ่งเป็นผลไม้จากพืชยืนต้นเข้าไปด้วย ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut) มะคาเดเมีย (Macadamia nut) วอลนัท (Walnut) พีแคน (Pecan nut) ปิตาชีโอ (Pistachio) อัลมอนต์ (almond) ถั่วบราซิล (Brazil nut) เชสนัท (Chestnuts) ฮาเซลนัท (hazelnuts) นอกจากนี้ยังนับถั่วอีกสองประเภท ได้แก่ ถั่วเมล็ดเปียกซึ่งเป็นถั่วที่กินฝักสดชนิดเมล็ดกลม (Peas) เช่น ถั่วลันเตา ถั่วพู ถั่วลันเตา และนับรวมถึงถั่วฝักเมล็ดไม่กลม (Beans) เช่น ถั่วแขก ถั่วพู ถั่วเหลือง ถั่วปากอ้า เอาเป็นว่านับพืชประเภทถั่วทั้งหมดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันระหว่างการบริโภคเนื้อแดงกับการบริโภคถั่วที่จะขอกล่าวถึงเป็นงานวิจัยจาก Harvard T.H. Chan School of Public Health มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition เดือนตุลาคม 2023 สรุปไว้ง่ายๆว่าจากการติดตามศึกษาคนปกติที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 216,695 คน ติดตามศึกษานาน 36 ปี ในระหว่างนี้มีอาสาสมัครจำนวน 22,000 คนเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองหรือเบาหวานในผู้ใหญ่ เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าผู้ที่บริโภคเนื้อแดงมีความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานชนิดที่สอง ยิ่งบริโภคมากยิ่งเสี่ยงมาก โดยพบว่ากลุ่มคนที่บริโภคเนื้อแดงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ผ่านการแปรรูปหรือไม่แปรรูปเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองสูงถึง 62% เมื่อเพิ่มการบริโภคเนื้อแดงขึ้นไปอีกความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกถึง 48%งานวิจัยพบว่าหากไม่ต้องการเป็นเบาหวานประเภทที่สอง แนะนำให้ลดการบริโภคเนื้อแดงลงโดยทดแทนด้วยพืชตระกูลถั่วตามที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึงการเสริมโปรตีนด้วยการบริโภคถั่วทดแทนการบริโภคเนื้อแดง ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองลดลง 24-30% ดังนั้นใครที่ประสงค์จะบริโภคโปรตีน ดีที่สุดคือใช้โปรตีนจากพืชประเภทถั่วทั้งหลายซึ่งให้โปรตีนพอประมาณ ร่วมกับการลดแหล่งโปรตีนจากเนื้อแดงลง การบริโภคถั่วช่วยให้ร่างกายได้รับใยอาหารพร้อมกับบรรดาสารไฟโตนิวเทรียนท์หรือสารผักแถมยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองลงไปได้ด้วย #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #ลดเนื้อแดงเพิ่มถั่วลดเสี่ยงเบาหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *