ลดบริโภคไขมันลงจะดีกว่า

ก่อนจะไปว่ากันเรื่องงานวิจัย คุยถึงการใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองในงานวิจัยก่อนจะดีกว่า รู้กันอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์นิยมใช้หนูเล็ก (Mice) และหนูบ้าน (Rat) เป็นสัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์มานานนับร้อยปี จากนั้นนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากหนูมีกายวิภาค สรีรวิทยา และพันธุกรรมคล้ายคลึงมนุษย์ มียีน (genes) ใกล้เคียงมนุษย์ถึง 97.5% หนูเล็กอายุ 1 เดือนมีสรีระเทียบเท่ามนุษย์อายุ 3-4 ปี เมื่อมีขนาดเล็ก วงจรชีวิตสั้น การดูแลรักษาจึงง่าย ใช้พื้นที่น้อย ไม่สิ้นเปลือง ผลการศึกษาในหนูทดลองจึงนำมาใช้ประโยชน์ในมนุษย์ได้ค่อนข้างดี งานการศึกษาทางโภชนาการที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ศึกษาทางโภชนาการในหนูทดลองจากนั้นนำผลวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ค.ศ.2023 งานวิจัยว่าด้วยผลของการกินอาหารไขมันชนิดต่างๆ สามชนิด คือ ไขมันอิ่มตัวจากน้ำมันมะพร้าว น้ำมันโมโนหรือน้ำมันไม่อิ่มตัวน้อยจากน้ำมันถั่วเหลืองแปรรูป น้ำมันไม่อิ่มตัวสูงจากน้ำมันถั่วเหลืองปกติ โดยให้อาหารหนูที่มีแหล่งพลังงาน 40% จากไขมันเหล่านั้น เป็นระยะเวลานาน 24 สัปดาห์ เทียบเท่ากับมนุษย์วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ระหว่างนั้นทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของหนูหรือโปรไบโอติกส์ (Probiotics) นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องภูมิต้านทานโรคและเรื่องอื่นๆผลการศึกษาสรุปได้สั้นๆว่าการให้อาหารไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันชนิดไหน หากร่างกายได้รับในสัดส่วนที่สูงเป็นระยะเวลานาน ไขมันที่ได้รับจะก่อปัญหาต่อยีนของเซลล์ลำไส้ใหญ่นำไปสู่หลายปัญหาของสุขภาพตั้งแต่เรื่องการสะสมไขมันทำให้เกิดโรคอ้วน เซลล์เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลำไส้และทางเดินอาหาร การผันแปรของภูมิต้านทานโรค ตลอดจนปัญหาการทำงานของสมอง อันอาจเป็นผลทางอ้อมมาจากประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ทีมวิจัยแนะนำว่าเมื่อรู้ถึงปัญหาจากไขมัน ในกรณีมนุษย์ ควรลดการบริโภคไขมันลงไม่ว่าจะเป็นไขมันในรูปไหนหรือชนิดไหน ล้วนก่อปัญหาได้ทั้งนั้น หากมากเกินไป ไขมันในอาหารก่อปัญหาต่อประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ผลที่ตามมาคือภูมิต้านทานโรคลดลง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง เนื่องจากรู้กันอยู่แล้วว่าแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายทั้งมีผลต่อการหลั่งสารสื่อประสาทหลายตัว จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง สรุปของสรุปคือลดการบริโภคไขมันโดยรวมลงจะดีกว่า หมายเหตุ การบริโภคอาหารไขมันสูงเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นประจำ ไม่ได้สร้างปัญหา#ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #บริโภคไขมันสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *