ลงนามกับสามสถาบันของอินโดนีเซียในงาน Thailand Halal Assembly 2022 (THA2022)

งาน THA2022 ปีนี้เน้นสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จมากที่สุดกว่าทุกปีที่จัดมา 9 ครั้ง มีชาวต่างชาติเข้าร่วม 38 ประเทศ ผู้ลงทะเบียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 531 คน ผู้ร่วมประชุมรวมผู้เข้าร่วมออนไลน์ 1,500 คน นับเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดงานวันสุดท้าย 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. มีการลงนาม MOU ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กับสามสถาบันประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin และ Research Synergy Foundation (RSF) ทางสองมหาวิทยาลัยจะส่งนักวิจัยร่วมงานกับทางศูนย์ @tha2022, Dr.Winai Dahlan, @ดรวินัยดะห์ลัน, @unisba, UNIMAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *