ฤาเราหลงป่า

เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่ล็อคดาวน์ไม่ว่ากี่รอบก็กดตัวเลขลงแทบไม่ได้ เฉพาะในอาเซียนทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียตนาม เมียนมาร์ กัมพูชา มีประสบการณ์ไม่ต่างกับเราลองถามตัวเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเห็นปัญหาโก-วิดแล้วนึกถึงปัญหาสามจังหวัด ไปไกลกว่านั้นคือปัญหาคอมมิวนิสต์ ยิ่งตีก็ยิ่งโต คล้ายปัญหาถูกเลี้ยงไข้ยังไงยังงั้นในยุคคอมมิวนิสต์ คนไทยถูกสอนให้กลัวคอมมิวนิสต์ ต้องทำลายล้างกันให้หมดสิ้น รบกับคอมมิวนิสต์สิบปี ยิ่งตีก็ยิ่งโต จนมีคอมมิวนิสต์เต็มป่าไปหมด ล้อมกันทุกเมืองในประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดเอาเป็นว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้เลวร้าย สามารถอยู่ร่วมกับพวกเราคนไทยได้ เมื่อเปลี่ยนวิธีคิด คอมมิวนิสต์ก็เริ่มมีอิสระเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเราในเมือง อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ค่อยๆจางลง ที่เคยเป็นโรคร้ายก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปซะอย่างนั้น วันนี้คอมมิวนิสต์ก็ยังอยู่ ว่างๆยังออกมาเอ็กเซอร์ไซส์ให้ได้เห็น แต่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โก-วิดก็เหมือนกัน เราถูกสอนให้เกลียดกลัวโก-วิด ต้องทำลายล้างให้ได้ ยิ่งตีโก-วิดก็ยิ่งโต เวลานี้หลายประเทศเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ มีข้อแนะนำให้คนใช้ชีวิตอยู่กับโก-วิด เพียงคอยระวังไม่ให้เชื้อก่อปัญหา อย่าให้ลงปอด ให้สังคมค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ มีตัวอย่างผู้ป่วยจำนวนมากที่หายด้วยสมุนไพรง่ายๆ ด้วยการทำ home isolation การแก้ปัญหาให้จิรังคงต้องเปลี่ยนวิธีคิดอย่างนั้น ผมเคยเสนอแนวคิดนี้มาตั้งแต่ต้น โดนทัวร์ลงไปก็หลายหน แฟนเก่าๆคงจำกันได้ ดีใจที่เวลานี้สังคมเริ่มยอมรับกันแล้วว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโก-วิดเช่นเดียวกับที่เราอยู่ร่วมกับไข้หวัดใหญ่ อยู่กับมาลาเรีย อยู่กับโรคเอดส์ ฯลฯ ดูแลรักษากันไป โดยไม่ใช้วิธีปิดเมืองไล่คอมมิวนิสต์เข้าป่าเช่นในอดีต เขียนบ่นให้ฟังเพียงเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *