รัฐมนตรีมาเลเซียเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) แห่งมาเลเซีย H.E.Senator Prof. Dr. Zulkifli Hassan Deputy Ministeri in the Prime Minister’s Department (Religious Affairs) of Malaysiaพร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ผมในฐานะผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และ ดร.มาริสา มารแพ้ (นักวิจัย) นำทีมเข้าร่วมต้อนรับ โดย รศ.ดร.วินัย ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. ซุลกิฟลี ได้กล่าวชื่นชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมอย่างมาก พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตจากนั้นผมได้พาคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้านงานวิจัยและงานบริการต่างๆ เป็นอีกครั้งที่ ศวฮ.ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #รัฐมนตรีมาเลเซีย, #zulkiflihasansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *