รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมฮาลาล ในงาน Thailand Mega fair 2023 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง mission on Halal Science Researchs and Inovation โดยได้ บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทย ที่ดำเนินมามากกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะงานทางห้องปฎิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน งานนวัตกรรมฮาลาลต่างๆ โดยภายในงานสัมมนา มี ฯพณฯ นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยคุณสามารถ มะลูลีม ร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังจาการบรรยายเสร็จมีผู้สนใจฝั่งซาอุดีฯ มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เจลาติน และงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระหว่างประเทศไทยและซาอุดีฯ ต่อไปนอกจากนี้ บรรยากาศงาน Thailand Mega fair 2023 วันที่ 2 ภายในบูทของศวฮ. ยังคงคึกคัก มีผู้คนสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และนวัตกรรมจำนวนมากเข้ามาสอบถามข้อมูล รวมถึงสนใจแอปพลิเคชั่น halal route โดยหวังว่าจะใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยต่อไป #สถานทูตไทยริยาด, #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #thailandmegafairriyadh, #ดามพ์บุญธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *