ยุคหลังโควิด-19 พลังอำนาจตัวจริงในโลกยังคงเป็นปืนและเทคโนโลยี

บอกก่อนว่าบทความนี้ไม่ได้ต่อต้านตะวันตกรวมถึงจีน เพียงอยากให้เข้าใจพลังอำนาจของวิทยาการและเทคโนโลยีเท่านั้น เมื่อวานเป็นวันครบรอบ 244 ปีแห่งการสถาปนาสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ในวันนี้มีประชากร 328 ล้านคน ลองวิเคราะห์ประชากรสหรัฐอเมริกากันดู พบว่า 60.4% มีเชื้อสายคอเคเซียนหรือผิวขาวจากยุโรป 18.3% มีเชื้อสายฮิสปานิกและละติน คนกลุ่มนี้ 50.3% ระบุว่าตนเองมีเชื้อสายคอเคเซียนจากสเปนและปอร์ตุเกส อีกเกือบครึ่งหนึ่งมีเชื้อสายชนพื้นเมืองอินเดียนจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ นอกจากนี้ 13.4% ของคนในสหรัฐอเมริกามีเชื้อสายอัฟริกาอีก 5.9% มีเชื้อสายเอเชีย เพียง 1.3% เท่านั้นที่มีเชื้อสายอินเดียนหรือเป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนสหรัฐอเมริกามาก่อนย้อนกลับไปใน ค.ศ.1492 เมื่อครั้งคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นำชาวยุโรปเดินทางมาถึงดินแดนอเมริกาเป็นครั้งแรก เวลานั้นคาดกันว่าดินแดนที่เวลานี้คือสหรัฐอเมริกามีชนพื้นเมืองอินเดียนตั้งแต่ 5-15 ล้านคน ทว่าหลังการกำเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 เกิดการขยายพื้นที่ประเทศไปทางตะวันตก ผลที่ตามมาคือสงครามระหว่างชนยุโรปกับชนอินเดียนรวม 1,500 ครั้ง ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ประชากรอินเดียนเหลืออยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ถึง 238,000 คน ในวันนี้สู้อุตส่าห์ขยายเป็น 3.1 ล้านคนซึ่งยังนับว่าน้อยมาก ส่วนใหญ่ของชนกลุ่มนี้ถูกกวาดล้างไปแทบหมดด้วย #อานุภาพของปืนและเทคโนโลยี อย่างที่บอกJared Diamond เขียนหนังสือระดับรางวัลพูลิตเชอร์ชื่อ Guns, Germs and Steel ระบุว่าการที่ชนผิวขาวแพร่กระจายจากยุโรปออกไปยังอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย ดินแดนต่างๆในแปซิฟิก รวมถึงอัฟริกาคร่าชีวิตชนพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆไปแทบหมดก็ด้วยอำนาจของปืนและเทคโนโลยี โดยมีอีกประการหนึ่งคืออานุภาพของเชื้อโรคที่นำออกมาจากยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง #ไข้ทรพิษ ที่คล้ายเป็นโรคประจำถิ่นในยุโรป ทว่าเป็นโรคใหม่สำหรับชนพื้นเมืองในดินแดนต่างๆ โรคนี้จึงร่วมกับปืนและเทคโนโลยีในการขยายพื้นที่ยึดครอง นั่นเป็นเรื่องอานุภาพของปืน เชื้อโรค และโลหะตามที่ Jared Diamond เขียนไว้ มาถึงโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่ต้องอ้างอิงกฎหมาย ยังมีอีกอำนาจหนึ่งที่ชาติที่ครอบครองอำนาจของปืนและเทคโนโลยีนำมาใช้นั่นคือ #อำนาจของประวัติศาสตร์ (History) ซึ่งอิสราเอลนำมาใช้ผนวกเยรูซาเล็ม เวสต์แบงค์ โกลานหรือแม้กระทั่งตัวประเทศอิสราเอลเองโดยอ้างความเป็นเจ้าของดินแดนในอดีตเมื่อสามพันปีมาแล้ว ขณะที่จีนนำมาใช้ผนวกหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้โดยอ้างความเป็นเจ้าของเมื่อห้าร้อยปีก่อน เป็นประวัติศาสตร์ที่อ้างอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อนำมาสานประโยชน์กับภูมิรัฐศาสตร์ในยุคหลังโดยใช้ปืนและเทคโนโลยีเกื้อหนุน โลกจะเปลี่ยนแปลงไปกี่พันปี ปืน เชื้อโรคและโลหะยังทรงอานุภาพของมันเสมอ กรณีของเชื้อโรค ดูเอาเถอะเวลานี้เกิดการแย่งชิงวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 กันเอาเป็นเอาตาย ชาติใดไม่มีปืนและเทคโนโลยีหนุนหลังจึงยากจะอยู่รอดหลังยุคโควิด-19 ไปได้ ยุคก่อนเมื่อหลายพันปีเป็นอย่างไร มาถึงวันนี้โลกก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *