ยอดผู้เสียชีวิตต่อประชากรล้านคน

c มี 5 ประเทศที่ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าประเทศไทย สถานการณ์ของประเทศไทยยังไม่เลวร้าย ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเวลานี้เกิดขึ้นทั้งโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *