ยอดผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่ในไทย ในรอบ 15 วันที่ผ่านมา

23 ธ.ค. +46 ราย24 ธ.ค. +67 ราย25 ธ.ค. +81 ราย26 ธ.ค. +110 ราย27 ธ.ค. +121 ราย28 ธ.ค. +144 ราย29 ธ.ค. +155 ราย30 ธ.ค. +250 ราย31 ธ.ค. +194 ราย1 ม.ค. +279 ราย2 ม.ค. +216 ราย3 ม.ค. +315 ราย4 ม.ค. +745 ราย5 ม.ค. +527 ราย6 ม.ค. +365 รายดูมีความหวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *