ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันของประเทศไทยต่ำกว่า 10,000 ราย

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันของประเทศไทยต่ำกว่า 10,000 ราย ผู้รักษาตัวลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มทั้งอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศไทย มาเลเซีย เวียตนาม กำลังลดลงตามพี่ใหญ่อินโดนีเซีย ลงไปอยู่ในกลุ่มติดเชื้อต่ำ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว บรูไน หรือแม้แต่สิงคโปร์ ส่วนฟิลิปปินส์อาจต้องรอสักพักจึงค่อยตามลงไป ข้อมูลจากต่างประเทศยืนยันว่าอาเซียนจะรักษาสถานภาพเช่นนี้ได้ก็ด้วยสัดส่วนการรับวัคซีนที่ช่วยลดอัตราตายซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *