ยอดผู้ติดเชื้อรายวัน ประเทศไทยและอินโดนีเซียขยับลง

ยอดผู้ติดเชื้อรายวัน ประเทศไทยและอินโดนีเซียขยับลง กรณีประเทศไทยเมื่อเทียบกับวันที่ตัวเลขขึ้นสูงสุดคือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 วันนี้ยอดลดลงถึง 37.4% แล้วส่วนฟิลิปปินส์กับเวียตนาม กลับขยับขึ้น มาเลเซีย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา บรูไน สถานการณ์คงเดิมคือยังกดยอดผู้ติดเชื้อต่อวันลงไม่ได้ ส่วนสิงคโปร์ยังคงดีเสมอค้นเสมอปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *