มุสลิมในบอสเนีย

บอสเนียชื่อเต็มคือบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ประชากร 4 ล้านคน มีมุสลิมประมาณสองล้านคน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมสุนหนี่ อาศัยในซาราเจโวห้าหมื่นคน มีมัสยิดทั่วประเทศ 1,900 แห่ง อยู่ในซาราเจโว 100 แห่ง ช่วง 4 ปีของสงครามบอสเนีย 1992-1995 มัสยิดเกือบ 700 แห่งถูกทำลาย เวลานี้ซ่อมแซมและสร้างเพิ่มในบรรดาประเทศยุโรปทั้งหมด การเพิ่มของประชากรมุสลิมมีเกือบทุกประเทศ มากที่สุดคือบอสเนีย เหตุผลคือการเผยแผ่ของแคธอลิกและออร์โธดอกมีกิจกรรมค่อนข้างสูง ชุมชนมุสลิมในบอสเนียจับมือกับกลุ่มอาสาสมัครนอกประเทศลงมาทำกิจกรรมแข่ง ผลคือการเติบโตของประชากรมุสลิมในบอสเนียเป็นไปค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับยุโรปชาติอื่นๆ นี่คือข้อดีของการแข่งขัน #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #บอสเนีย,#ฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *