มัสยิดกลางจังหวัดตรัง

มัสยิดกลางที่ได้ไปเห็นเป็นอาคารขนาดใหญ่ตัวมัสยิดมีสามชั้น ใกล้กันเป็นอาคารชั้นเดียวของห้องน้ำและที่อาบน้ำละหมาด มีทางเชื่อมระหว่างสองอาคารขุดเป็นอุโมงค์ซึ่งออกแบบไว้ดี อาคารมัสยิดชั้นล่างรองรับผู้ละหมาดชายได้ 720 คน ชั้นสองรองรับผู้ละหมาดหญิงได้ 540 คน ชั้นใต้ดินที่เชื่อมกับอาคารห้องน้ำเป็นส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังไม่เสร็จ คงเหลือต้องตกแต่งอีกประมาณสัก 10%

อาคารมัสยิดกลางขนาดใหญ่ระดับนี้ทว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จเป็นเพราะต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างทีละส่วน ทั้งหมดเริ่มโดยคุณกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ที่ดำรงตำแหน่งมานาน 5 สมัย เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2549 โดยใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เนื้อที่39 ไร่ 3.5 งาน และซื้อเพิ่มเติมอีกกระทั่งได้เตื้อที่เกือบ 45 ไร่ สร้างทีละส่วนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หะยีอับดุลฮาลิมบอกว่าท่านนายกกิจดูแลมุสลิมในจังหวัดดีมาก ทุกฝ่ายคาดว่ามัสยิดกลางน่าจะเสร็จได้ภายในปีนี้เพื่อเป็นหน้าตาของมุสลิมจังหวัดตรัง

สำหรับมุสลิมในจังหวัดตรังมีประมาณร้อยละ 18 ของประชากรในจังหวัดหรือประมาณ 130,000 คน มีมัสยิด 152 แห่ง โดยมีอาคารละหมาดที่ไม่ขึ้นทะเบียนอีก 10 แห่ง คาดหวังว่าเมื่อมัสยิดกลางสร้างเสร็จแล้ว จะใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของมุสลิมในจังหวัด ฟังเรื่องราวของท่านนายกกิจซึ่งท่านเป็นพี่ชายแท้ๆของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย คิดไว้ว่าสักวันอยากจะไปพบท่านสักครั้ง