มังสวิรัติไม่ก่อปัญหาในเด็กโดยต้องระวังด้านคุณภาพทางโภชนาการ

ในทางโภชนาการ มนุษย์ต้องการสารอาหาร 6 กลุ่ม คือคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำสารอาหารทั้งหกกลุ่มนี้พบได้ครบถ้วนในพืชผักผลไม้ ทั้งพืชผักเหล่านั้นยังให้สารอาหารพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พบในเนื้อสัตว์นั่นคือสารไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยด้านเมแทบอลิซึมที่เป็นปกติทั้งช่วยป้องกันและรักษาโรคหลายชนิดได้อีก ความนิยมบริโภคมังสวิรัติจึงเพิ่มมากขึ้นในหลายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้วอย่างไรก็ตาม การเลือกบริโภคมังสวิรัติจำเป็นต้องเข้าใจข้อเสียของผักผลไม้บ้าง ผักผลไม้หลายชนิดอุดมไปด้วยสารเคมีทั้งยากำจัดแมลง ยากำจัดวัชพืช สารเคมีที่มาจากปุ๋ย และอีกสารพัดสารที่อาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพ การเลือกอาหารนอกบ้านซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังการบริโภคผักผลไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือระดับความปลอดภัย การปรุงอาหารเอง ล้างผักผลไม้เอง หรือแม้กระทั่งปลูกเองจึงสร้างความมั่นใจได้มากกว่า ยุ่งยากอย่างนั้นจึงเป็นเหตุผลทำให้ความนิยมบริโภคพืชผักไปไม่ได้ไกลอย่างที่ควรจะเป็น เหตุนี้หลายองค์กรจึงเลือกที่จะเตรียมอาหารเองเพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยจากพืชผักผลไม้ทีมสุขภาพที่โรงพยาบาลเซนต์ไมเคิล โตรอนโต แคนาดา (St. Michael’s Hospital of Unity Health Toronto) แนะนำอาหารมังสวิรัติให้แก่เด็กๆ โดยการจัดเตรียมอาหารเองและติดตามศึกษาเด็กอายุ 6 เดือนถึงแปดปีจำนวน 8,907 คน เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.2008 ถึง 2019 คัดเลือกเด็กที่บริโภคอาหารมังสวิรัติเปรียบเทียบกับเด็กที่กินอาหารปกติ จากนั้นจึงเปรียบเทียบเด็กทั้งสองกลุ่ม สิ่งที่พบคือเด็กชาวแคนาดาที่รับประทานอาหารมังสวิรัติมีการเติบโตทางร่างกายตลอดจนค่าทางชีวเคมีโภชนาการคล้ายคลึงกันเมื่อเทียบกับเด็กที่รับประทานอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ โดยมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย (BMI) ส่วนสูง ธาตุเหล็ก วิตามินดี และระดับคอเลสเตอรอลใกล้เคียงกัน สรุปว่าการบริโภคอาหารมังสวิรัติไม่ก่อปัญหาในเด็กอย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่ามีเด็กบางส่วนที่บริโภคอาหารมังสวิรัติมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ แสดงว่าขาดสารอาหารตอกย้ำถึงความจำเป็นในการวางแผนอาหารและโภชนาการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปหรือเด็กเกิดปัญหาทุพโภชนาการ ข้อจำกัดของการศึกษาครั้งนี้คือนักวิจัยไม่ได้ประเมินคุณภาพของอาหารมังสวิรัติแต่ละมื้อ อาหารมีความสำคัญต่อการเติบโตจึงจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของอาหารมังสวิรัติทั้งโปรตีน พลังงานในอาหาร ใครที่ให้เด็กบริโภคอาหารมังสวิรัติจึงต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการในอาหารมังสวิรัติให้มากขึ้นสักหน่อย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อาหารมังสวิรัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *