มนุษย์และดวงดาวในสังคมถนัดขวา

คนร้อยละ 90 ในโลกถนัดขวา (right handedness) ถนัดทั้งมือขวา ขาขวา แม้กระทั่งตาขวา เป็นอย่างนี้มานับแต่อดีตอันเป็นผลมาจากการสั่งงานของสมอง นักรบในอดีตใช้ดาบจึงหันไหล่ซ้ายชิดกำแพงเพื่อบังคับให้ศัตรูเข้าทางขวา การเผชิญหน้าศัตรูด้วยมือขวาและตาขวาย่อมทำได้ดีกว่า การขับรถยุคแรกก็เช่นกัน เป็นการวิ่งชิดซ้ายเพื่อให้คนขับหันด้านขวาเข้าหาถนน เป็นระบบที่เริ่มในอังกฤษ ทว่าความรู้สึกต่อต้านอังกฤษในสังคมขณะนั้น จึงเกิดระบบจราจรวิ่งชิดขวาขึ้นในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐอเมริกาขยายพลังอำนาจด้านเทคโนโลยีขึ้น ประเทศจำนวนมากจึงพากันขับรถชิดขวากลายเป็นอย่างนั้นสุภาพบุรุษในสังคมยุโรปในอดีตแนะนำให้ฝ่ายชายเดินด้านขวาของฝ่ายหญิงเพื่อมือขวาของฝ่ายชายสามารถปกป้องอันตรายที่เข้ามาได้ การออกแบบเสื้อของฝ่ายหญิงและชายจึงกลัดกระดุมคนละด้านกัน วัฒนธรรมให้หญิงเดินข้างซ้ายของบุรุษเกิดในโลกตะวันตกและอาหรับคล้ายกำหนดว่าฝ่ายชายคือผู้ปกป้อง วัฒนธรรมนี้ทำแม้กระทั่งการเดินรอบอาคาร คนถนัดขวาหันไหล่ซ้ายเข้าหาผนัง ไหล่ขวาหันออกด้านนอกเพื่อความสะดวกในการใช้มือขวา เรียกว่าเดินทวนเข็มนาฬิกาหรืออุตราวรรต ตรงข้ามกับทักษิณาวรรตที่เดินตามเข็มนาฬิกา ในอิสลามการเดินตอวาฟรอบอาคารกะอฺบะฮฺหรือการเดินสะแอในพิธีฮัจญฺและอุมเราะฮฺเป็นการเดินทวนเข็มนาฬิกาหรือเวียนซ้ายหันไหล่ซ้ายเข้าหาแกนซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนถนัดขวา การเดินเวียนรอบลักษณะนี้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุคของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม 2,500 ปีก่อนยุคสมัยของนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ แตกต่างจากวัฒนธรรมฮินดูและพุทธที่เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถแบบทักษิณาวรรต โลกตะวันออกมีวัฒนธรรมว่าสิ่งที่นับถือให้อยู่ขวามือแตกต่างจากโลกตะวันตกและอาหรับที่กำหนดให้สิ่งที่ต้องการปกป้องหรือครอบครองอยู่ซ้ายมือ เมื่อขยายจากมนุษย์ขึ้นสู่ท้องฟ้า ในระบบสุริยะ โลกหมุนรอบตนเองทวนเข็มนาฬิกาขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบทวนเข็มนาฬิกา โลกจึงอยู่ในสังคมถนัดขวา ดวงอาทิตย์หมุนรอบแกนตนเองแบบทวนเข็มนาฬิกาพร้อมๆไปกับโคจรรอบแกนกาแลกซีทางช้างเผือกแบบทวนเข็มนาฬิกา ทำนองว่าดวงอาทิตย์เองก็ถนัดขวา ขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นตลอดจนเทหวัตถุจำนวนล้านในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นการหมุนรอบตนเองหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบทั้งหมดเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาทั้งสิ้น มีเพียงดาวศุกร์กับยูรานัสเท่านั้นที่แม้โคจรรอบดวงอาทิตย์ทวนเข็มนาฬิกากลับหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา ดวงดาวในจักรวาลนับจำนวนล้านล้านก็เช่นกันเกือบทั้งหมดโคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มีบางดวงเท่านั้นที่โคจรตามเข็มนาฬิกา คล้ายว่าดวงดาวเกือบทั้งหมดก็ถนัดขวาทำนองนั้น #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #สังคมถนัดขวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *