ภูมิใจที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Forensic Laboratory, HAFOLAB) ที่ได้รับการรับรอง ISO17025-2017 และ ISO9001-2008 มีส่วนในความสำเร็จนี้ #hafolab, #Hscchula, #ศวฮ, #halalthai, #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan

รองโฆษกรัฐบาล เผย สินค้าฮาลาลไทยส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จ หลังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับรองจาก SFDA.16 มิ.ย.2566 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จ หลังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (The Central Islamic Council of Thailand: CICOT) ได้รับการรับรอง และผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drugs Authority: SFDA) กำหนด.รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นผลให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยล่าสุด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) ดำเนินการยื่นเป็นสมาชิกกับหน่วยงานอาหารและยา (Saudi Food and Drugs Authority: SFDA) ประเทศซาอุดีอาระเบียที่กำกับดูแลเรื่องการนำเข้าสินค้าฮาลาล โดยเพิ่มชื่อ CICOT เป็นสมาชิกในฐานะเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาล และเป็นผู้ออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายเดียวที่ใช้ในการรับรองฮาลาลของประเทศไทยและกำกับดูแลโดยองค์ศาสนา ส่งผลให้การรับรองฮาลาลและเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน SFDA กำหนด ทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.ทั้งนี้ ประเทศไทยนับได้ว่ามีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่หลากหลายและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค จึงตอบสนองความต้องการของตลาดทุกด้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนการพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล โดยจัดกิจกรรม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าอาหารฮาลาลออนไลน์ทั่วโลก การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลไทย และการสร้างความร่วมมือที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลในตลาดประเทศมุสลิม.“รัฐบาลเชื่อมั่นในศักยภาพ การผลิต และส่งออกสินค้าฮาลาลมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุน และยกระดับธุรกิจฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยินดีสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจตลาดสินค้าฮาลาลที่มีขยายตัวมากขึ้น และขยายช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคตามการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป” นางสาวรัชดากล่าว——————————-แหล่งข่าว- https://www.thaipost.net/economy-news/397923/——————————-ติดตามข้อมูลข่าวสาร รู้ไทย รู้โลก กับ Thailand Vision ได้ที่Website : http://www.thailandvision.coFacebook : https://www.facebook.com/thvi5ionTwitter : https://twitter.com/Thailand_visionYoutube : https://www.youtube.com/c/Thailandvision

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *