ภัตตาคาร Al Romansiah นครมะดีนะฮฺ

มานดี (Mandi) ข้าวหมกอาหรับ หุงด้วยข้าวบาสมาติเม็ดยาว ปรุงด้วยซาฟฟรอนหรือหญ้าฝรั่น ผสมสมุนไพร เมนูนี้โด่งดังที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ว่ากันอย่างนั้น เนื้อที่ใช้เป็นเนื้อแพะอายุสามเดือน หรือไก่ เมนูอาหารนี้เริ่มต้นที่เยเมนทางตอนใต้คาบสมุทร ภายหลังจึงแพร่หลายไปทั่วอาระเบีย #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #mandi, #ซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *