ฟรุคโตสไม่ใช่ฟรุคโตส

เมื่อกล่าวถึงโรคอ้วน (Obesity) คำถามทางโภชนาการที่พบบ่อยคือน้ำตาลฟรุคโตสดีหรือไม่ดีต่อโรคอ้วนกันแน่ มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยออกมาสรุปว่าไซรัปฟรุคโตส (Fructose syrup) มีปัญหา ทำเอาผู้คนสับสนไม่รู้ว่าจะให้แนะนำให้เลิกกินผลไม้หรือเปล่า เพราะฟรุคโตสก็คือน้ำตาลผลไม้ ทำเอาหลายคนสับสนกับเรื่องนี้ฟรุคโตสชนิดที่มีปัญหาคือฟรุคโตสจากน้ำตาลสองประเภท ได้แก่ น้ำตาลทราย (Table sugar) และฟรุคโตสไซรัปที่ทำจากข้าวโพด (High Fructose Corn Syrup หรือ HFCS) เป็นไซรัปที่ผลิตจากข้าวโพดโดยแปลงกลูโคสให้เป็นฟรุคโตส ไซรัปฟรุคโตสที่ว่านี้มีคุณสมบัติเหมือนน้ำตาลทรายทุกอย่าง เป็นน้ำตาลสองโมเลกุลเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันคือฟรุคโตสกับกลูโคส คุณสมบัติคล้ายน้ำตาลทรายแต่เป็นของเหลวทำให้สะดวกต่อการใช้ในอุตสาหกรรมฟรุคโตสไซรัปหรือ HFCS สร้างปัญหาเหมือนน้ำตาลทราย ทำให้คนเราโหยน้ำตาลมากขึ้น กินแล้วยังอยากกินอีก ทำให้ได้รับน้ำตาลมากขึ้นกระทั่งสร้างปัญหา ปัจจุบันเราได้รับพลังงานจากน้ำตาลทรายและฟรุคโตสไซรัปมากเกินไป ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงฟรุคโตสจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องฟรุคโตสก่อน โดยเริ่มจากน้ำตาลซูโครส (Sucrose) น้ำตาลในน้ำตาลทรายและในฟรุคโตสไซรัปต่างเป็นซูโครสซึ่งเป็นฟรุคโตสบวกกลูโคส น้ำตาลเหล่านี้ใช้ปริมาณมากเพื่อผสมอาหารทำให้คนเราได้รับฟรุคโตสสูง ลักษณะนี้เองจึงถือว่าสร้างปัญหา ส่วนฟรุคโตสที่พบมากในผลไม้ ไม่ใช่น้ำตาลทรายและ HFCS แต่เป็นฟรุคโตสอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีผลไม้บางชนิดเท่านั้นที่มีฟรุคโตสในรูปซูโครสสูง อย่างเช่น สับปะรด พีช แอ็ปริคอท แต่ก็สูงแค่ 60% ไม่ใช่ 100% อย่างน้ำตาลทรายหรือฟรุคโตสไซรัป ฟรุคโตสอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตาลฟรุคโตสแท้ๆเป็นรูปของผลึก ดังนั้นอย่านำไปเหมารวมกับน้ำตาลทรายหรือฟรุคโตสไซรัป สรุปคือฟรุคโตส (จากผลไม้) ไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนน้ำตาลทราย คนเราแนะนำให้กินผลไม้กันอยู่แล้ว เนื่องจากให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีใยอาหารและวิตามินอยู่มาก ส่วนน้ำตาลตัวที่สร้างปัญหาคือฟรุคโตสที่มากับน้ำตาลทรายและฟรุคโตสไซรัป ซึ่งในโครงสร้างโมเลกุลจะมีฟรุคโตสอยู่ครึ่งหนึ่ง มีกลูโคสอีกครึ่งหนึ่ง น้ำตาลกลุ่มนี้ทำให้เกิดโรคอ้วน ยิ่งกินก็ยิ่งติด ส่วนผลไม้นั้นไม่เป็นปัญหา เว้นแต่น้ำผลไม้ประเภทที่ขาดใยอาหารและเติมน้ำตาลลงไป แนะนำให้ดูฉลากอาหารด้วยมีรายงานจาก ดร.ลอรี่ ดูแลน (Laurie Dolan) ตีพิมพ์ในวารสาร Critical Reviews in Food Science and Nutrition ปลาย ค.ศ.2010 สรุปว่าฟรุคโตสทั่วไปไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปัญหามาจากการกินมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปน้ำตาลทรายกับฟรุคโตสไซรัป การเรียกว่าฟรุคโตสไซรัปเป็นความเข้าใจผิด อันที่จริงมันคือน้ำตาลทรายโดยเปลี่ยนน้ำตาลข้าวโพดให้มีฟรุคโตสมากขึ้นเท่านั้น หากเป็นฟรุคโตสอิสระหรือฟรุคโตสที่ไม่มีกลูโคสอย่างที่พบในผลไม้ไม่เป็นปัญหา อยากกินผลไม้ก็กินไปเถอะ โดยสรุปคือฟรุคโตส (ผลไม้) ไม่ใช่ฟรุคโตส (น้ำตาลทราย) #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ฟรุคโตส, #ฟรุคโตสไซรัป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *