ผู้บริหารระดับสูงรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเยี่ยมชมกิจการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ และ นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับ Dr. Abdulrahman Ali Alamri, Assistant Deputy Minister for International Cooperation, Ministry of Education และ Mr. Faisal Al-Shuhail (Attaché) Head of Economic Division Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Bangkok ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานที่ ศวฮ. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในสายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เป็นที่น่าสนใจและสามารถขยายความร่วมมือไปในอุตสาหรกรรมฮาลาลอื่นๆได้.Dr. Abdulrahman Ali Alamri กล่าวชื่นชมและประทับใจการทำงานและพันธกิจต่างๆ ของ ศวฮ. เป็นอย่างมาก ท่านไม่คาดคิดว่าจะมีหน่วยงานที่น่าสนใจและทำงานอย่างเต็มความสามารถอย่าง ศวฮ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษา การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนผู้เชียวชาญ ซึ่งในการนี้มี รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการศตวรรษ ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับด้วยในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ซาอุดีอาระเบีย, #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *