ผลสรุปการประชุมวิชาการ Thailand Halal Assembly 2020: Virtual Conferences

งาน Thailand Halal Assemby 2020 (THA2020) มีการประชุมวิชาการทั้งสิ้น 7 session แบ่งเป็นสองวัน ได้แก่ วันที่ 22 ธันวาคม งานประชุม The 13th Halal Science, Industry and Business (HASIB) มีทั้งหมด 3 session วันที่ 23 ธันวาคม งานประชุม International Halal Science and Technology Conference 2020 (IHSATEC2020) มี 4 session วิทยากรนานาชาติที่เข้าร่วมบรรยายและอภิปรายมีจำนวน 28 คนจาก 13 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สวิตเซอแลนด์, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, อียิปต์, อินเดีย, บรูไนดารุสลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และไทย การจัดงาน THA2020 ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชม 2 ภาษา (ไทย,อังกฤษ) ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Facebook live และ Zoom เฉพาะในส่วนของ Zoom ตลอดการจัดงาน 2 วัน มียอดผู้เข้าร่วมรวม 2,046 เฉพาะที่ลงทะเบียนมีทั้งสิ้น 408 รายชื่อ จาก 32 ประเทศ ประกอบด้วย Afghanistan (1), Angola (1), Aruba (1), Bangladesh (1), Brunei Darussalam (1), Cambodia (23), Columbia (1), Egypt (3), France (1), Guinee (1), Hong Kong (1), India (3), Indonesia (33), Japan (1), Malaysia (17), Maldives (2), Myanmar (1), Nigeria (2), Pakistan (10), Philippines (2), Singapore (5), South Africa (8), South Korea (4), Spain (1), Switzerland (1), Thailand (272), Turkey (3), UAE (1), United Kingdom (1), USA (2), Uzbekistan (1), Vietnam (3) เข้ารับฟังรวม 1,365 ครั้งในส่วนการร่วมงานผ่าน Facebook 3 เพจ ได้แก่ Dr.Winai Dahlan, Halal Science Center และ Thailand Halal Assembly มีผู้เข้าร่วมตลอดสองวันจำนวน 147,563 รายชื่อ ทั้งนี้โดยไม่นับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมผ่านการแชร์อีก 359 บัญชีโดยไม่นับรวมการแชร์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมที่ถ่ายทอดสดโดยตรงอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรืออาจมีมากกว่า 300,000 รายชื่อการจัดงาน THA2020 เป็นครั้งแรกที่เป็นไปในระบบ Virtual Conference หรือการประชุมเสมือนจริง ได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานมาก มีการตอบสนองจากผู้เข้ารับชมผ่านทางออนไลน์จำนวนมากจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศว่ารับชมการถ่ายทอดได้ชัดเจน การตอบสนองต่อการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก สามารถสรุปได้ว่าการประชุม Thailand Halal Assembly ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยได้ผลสรุปที่ดีกว่าการประชุมแบบ Actual Conference ที่ดำเนินการมาในอดีตทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *