ผลดีต่อสุขภาพของการอดอาหารเดือนรอมฎอนตามแนวทางศาสดานบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

ในทางวิทยาศาสตร์ การกล่าวอ้างข้อดีข้อเสียของสิ่งโน้นสิ่งนี้ จำเป็นต้องยืนยันด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางสาขาวิชาการด้านนั้นๆ ไม่มีอคติ หากเป็นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จำเป็นต้องใช้งานวิจัยที่ถูกต้องทางวิชาการยืนยัน ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ เรื่องผลดีต่อสุขภาพของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามปฏิทินอาหรับซึ่งเป็นหนึ่งในหลักศรัทธาทางศาสนาอิสลามได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์มานานโดยมีเงื่อนไขว่าการถือศีลอดตลอดหนึ่งเดือนจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดีที่สุดคือถือศีลอดตามแนวทางอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้เมื่อกว่า 1,400 ปีมาแล้ว แนวทางที่ว่านี้มีระบุไว้ในรายงานวิจัยหลายชิ้น ขอยกตัวอย่างเพียงชิ้นเดียวก็แล้วกันใน ค.ศ.1993 นายแพทย์แม็กซิโม เมสลอส (M. Maislos) แห่งมหาวิทยาลัยเบนกูเรียน อิสราเอล และทีมงานทำวิจัยผลของการถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน โดยใช้อาสาสมัครเป็นชาวอาหรับเบดูอินในทะเลทรายนาจาฟของอิสราเอล เหตุที่เลือกอาสาสมัครกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตนใกล้เคียงกับแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ปฏิบัติ คืออดอาหารและน้ำในช่วงวันอย่างเคร่งครัด บริโภคอาหารสะฮูรหรือก่อนเช้า และอาหารละศีลอดหรืออิฟตารมื้อเดียว ไม่มีอาหารอื่นอีก ตลอดเดือนยังคงทำงานใช้แรงงานเป็นปกติ นำผลการศึกษาไปสรุปและตีพิมพ์ในวารสาร Am J Clin Nutr ค.ศ.1993 บทสรุปคือการถือศีลอดทำให้อาสาสมัครเหล่านี้มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น น้ำหนักตัวลดลงเล็กน้อย ดัชนีในเลือดให้ผลว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ค่าไขมันในเลือดที่เป็นประโยชน์คือ HDL สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไขมันที่เป็นปัญหาทุกตัวลดลง ทีมวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ถือศีลอดสุขภาพแข็งแรงขึ้น นพ.เมสลอสเองเปิดคลินิกการถือศีลอดเพื่อสุขภาพหลังจากนั้น ทีมสุขภาพหลายประเทศใช้แนวทางการอดอาหารแบบนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นต้นว่า การอดอาหารทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ไปประยุกต์เป็นการอดอาหารแบบ IF หรือ Intermittent Fasting ที่เรียกว่า 5:2 diet หนึ่งสัปดาห์กินปกติ 5 วัน อดอาหารแบบ IF 2 วันโดยแนะนำให้เลือกอดวันจันทร์ พฤหัสบดี อดแบบ IF เลือกวิธี 16/8 นั่นคือกิน 8 ชั่วโมง อด 16 ชั่วโมง ในเดือนรอมฎอน มุสลิมมิได้อดอาหารกันเพียงอย่างเดียว ยังละหมาดเพิ่มเติมยามค่ำคืนรวมแล้วมากกว่าการละหมาดตามปกติเสียด้วยซ้ำ มีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จ่ายทรัพย์เพื่อทำบุญสุนทาน งดเว้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง การปฏิบัติเช่นนี้เป็นผลให้บางคลินิกในฝรั่งเศสเพิ่มการอดอาหารเพื่อสุขภาพจาก 30 วันเป็น 45 วัน เพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงกับการถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนของมุสลิม นี่คือตัวอย่างผลดีของการถือศีลอดที่มีต่อสุขภาพ แนะนำให้ลองนำไปปฏิบัติ#ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #ถือศีลอดเดือนรอมฎอน, #โรคหัวใจและหลอดเลือด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *