ป้องกันโควิด-19 โดย #บริโภคตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

เชื้อไวรัสก่อ #โรคโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก ปากและตา การติดเชื้อที่พบบ่อยคือผ่านทางไอจามของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อซึ่งทำให้หยดเสมหะ (droplets) หรือละอองฝอย (fomites) กระจายออกไปกระทั่งเข้าสู่ปาก จมูก ตาของผู้รับเชื้อ การใส่หน้ากากอนามัย การทิ้งระยะห่าง (social distancing) จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อลักษณะนี้ได้ อีกวิธีหนึ่งมาจากมือของผู้รับเชื้อที่สัมผัสสิ่งต่างๆที่เปื้อนเชื้อก่อนนำไปสัมผัสใบหน้า การล้างมือบ่อยด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ การไม่สัมผัสใบหน้าช่วยป้องกันการติดเชื้อลักษณะนี้ได้มาก

สุดท้ายคือติดเชื้อจากมือผ่านการรับประทานอาหาร จึงต้องเรียนรู้การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เรื่องนี้มีผู้แนะนำกันมามากแล้ว ในที่นี้ขอแนะนำแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ปฏิบัติในอดีต 1,400 ปี หากปฏิบัติได้อย่างท่านจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มาก โดยเริ่มด้วยอนามัยการดูแลรักษาความสะอาด อิสลามกำหนดว่าความสะอาดคือครึ่งหนึ่งของความศรัทธา ท่านนบีล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร นอกจากนั้นท่านยังแปรงฟันบ่อยครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

ท่านนบีไม่เคยยืนหรือเดินรับประทานอาหาร ท่านนั่งทุกครั้ง ท่าที่ใช้บ่อยที่สุดคือ “อิกกะอาฮฺ” นั่งทับเท้าซ้ายที่วางราบกับพื้น เข่าซ้ายสัมผัสพื้น เข่าขวาตั้งฉากกับพื้น ไม่เคยนั่งเอกเขนกหรือเอนตัวไปด้านหลัง ท่านั่งนี้ช่วยให้รับประทานอาหารได้น้อย เนื่องจากเข่ากดกระเพาะไว้ ท่านใช้เวลาในการรับประทานอาหารไม่นานกว่า 20 นาที หยิบอาหารที่วางด้านหน้า กล่าวบิสมิลลาฮฺก่อนรับประทาน กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์เมื่อรับประทานเสร็จ ใช้มือขวาในการรับประทาน

ท่านรอซูลุลลอฮฺใช้สามนิ้วในการรับประทานคือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือ นานๆครั้งจึงใช้นิ้วนางร่วมด้วยไม่เคยเป่าหรือดมอาหาร ไม่เคยบ่นหรือตำหนิอาหาร อาหารที่จัดให้ท่านทั้งหมดอยู่ใน #จานเดียว ที่มีแผ่นแป้ง แกงแห้ง ท่าน #ไม่ใช้ถาดอาหารหรือจานอาหารหรือถ้วยซุบหรือชามแกงร่วมกับผู้อื่น การหยิบอาหารจากจานกลางเกิดขึ้นน้อยครั้ง ไม่ขอเติมอาหาร รับประทานเสร็จจึงล้างมือ เช็ดด้วยผ้า บางครั้งลูบมือที่ล้างสะอาดแล้วไปบนหน้าหรือศีรษะ บางครั้งล้างมือแล้วท่านอาบน้ำละหมาดอีกครั้ง

เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ท่านเคยกล่าวเตือนผู้อื่นให้อ่านบิสมิลลาฮฺ ท่านรับประทานช้าๆ ไม่มากและจบมื้ออาหารหลังผู้อื่น หากผู้อื่นช้า ท่านหยุดและรอให้ผู้นั้นรับประทานจนเรียบร้อย ท่านจึงจบมื้ออาหาร มีบางครั้งที่ผู้นั้นกล่าวขออภัยกับความล่าช้า ในการรับประทานร่วมกันนั้น มีบ้างที่ท่านผ่านจานอาหารให้ผู้อื่นโดยให้กับผู้ที่อยู่ทางขวามือ หากต้องส่งจานอาหารให้ผู้อยู่ทางซ้ายมือ ท่านจะขออนุญาตผู้อยู่ทางขวามือก่อนเสมอ ในวงอาหารท่านนบีก้มหน้าไม่พูดคุย เมื่อมีผู้อื่นพูดคุยท่านรับฟังไม่มองหน้าหรือปากผู้นั้น การที่ท่านนบีไม่พูดคุยในมื้ออาหาร รับประทานช้าๆ ไม่ร่วมจานอาหารกับผู้อื่น แนวทางนี้ทำให้การแพร่เชื้อจากละอองฝอยหรือจากมือเกิดได้ยาก ทำได้อย่างนี้ช่วยลดการแพร่เชื้อได้มากแล้ว #drwinaidahlan#ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *