ประเทศไทย คนไทยต้องช่วยกันสร้าง

จริงหรือที่ว่าวันนี้สาธารณสุขไทย การแพทย์ไทยดีที่สุดในโลก จะจริงได้อย่างไรในเมื่ออุปกรณ์ในระบบสาธารณสุขแทบทุกชิ้นนำเข้าจากต่างประเทศ ลองไปฟัง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่กล้าออกมายืนยันว่าต่อแต่นี้คนไทยต้องสร้างอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขเพื่อคนไทยกันเอง และไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขเท่านั้นแต่ในทุกกิจการ โดยคนไทยต้องทำให้ได้ในทุกเรื่องและทุกที่ คนไทยต้องช่วยกันฝันและช่วยกันสร้างอธิการบดีคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นน้องของผมเอง เป็นคนเก่งที่ควรสนับสนุน ผมขอเสริมอีกสองเรื่องคนไทยจะสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ รัฐต้องสร้างระบบ 2P ขึ้นรองรับ Patronage และ Procurement นั่นคือ P ตัวแรกการอุปถัมภ์ด้วยการอุดหนุนทุนวิจัยและพัฒนา จากนั้นคือ P ตัวที่สอง รัฐต้องเกื้อหนุนให้จัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมของคนไทยที่ว่านั้นเพื่อให้เกิดการนำไปใช้จริง ไม่ทำเช่นนี้ประเทศไทยก็ยากที่จะพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *