ประเทศไทยเกิดคลัสเตอร์ใหม่คือผู้ต้องขัง

ประเทศไทยเกิดคลัสเตอร์ใหม่คือผู้ต้องขัง (เส้นสีฟ้า) ซึ่งมีข้อดีคือจำกัดพื้นที่ ไม่กระจาย ควบคุมได้ง่าย จึงแนะนำว่าเวลานี้อย่าเพิ่งกังวลยอด Infected cases ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องช่วยกันหาทางลด Active cases ลงให้ได้ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *