ประเด็นอิดิลอัฎฮา

ออกอิดิลอัฎฮาปีนี้นับกันตามวันเวลาตามกติกาฝรั่งปรากฏว่ามีการปฏิบัติอยู่สองวันคือวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม กับวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม เหตุที่บอกว่าตามกติกาฝรั่งเนื่องจากการนับว่าวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันที่ 9 ที่ 10 เดือนกรกฎาคมหรือเดือนไหนๆล้วนสมมุติขึ้นมาทั้งนั้น ฝรั่งเขาตั้งกติกาไว้โดยนับที่เส้นแบ่งวันกลางมหาสมุทรแปซิฟิค และใช้เส้นแวงของโลกเป็นเกณฑ์ ดังนั้น เรื่องเส้นรุ้ง เส้นแวง วันนั้น เดือนนี้จึงล้วนสมมุติกันขึ้นทั้งนั้น กรณีวันอิดิลอัฎฮาปีนี้ การละหมาดอีด หากนับในรอบวัน 24 ชั่วโมง ประเทศไทยละหมาดก่อนซาอุดีอาระเบีย 4 ชั่วโมง หรือหลังซาอุดีอาระเบีย 20 ชั่วโมง หากพิจารณากันตามกติกาที่ควรจะเป็น ก็ควรนับเป็นวันเดียวกันเนื่องจากยังไม่เกิน 24 ชั่วโมง (24 ชั่วโมงเองก็เป็นตัวเลขสมมุติ) ผมและครอบครัวละหมาดอีดวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี นับแบบฝรั่ง และอย่างที่บอกคือจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ล้วนเป็นวันสมมุติ หากนับกันใหม่โดยกำหนดเส้นแบ่งวันที่นครมักกะฮฺ ผมก็ละหมาดอีดหลังมักกะฮฺ 20 ชั่วโมง โดยเป็นวันเดียวกัน ที่ว่าคนละวันคือเสาร์กับอาทิตย์เพราะนับตามกติกาฝรั่งอย่างที่บอก โลกเราสร้างความสับสนอย่างนี้เสมอครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *