ประสบการณ์เดินทางไปกลับต่างประเทศยุคโก-วิด

ผมเดินทางไปประชุมสมัชชามาตรฐานและมาตรวิทยากลุ่มประเทศโอไอซีที่เรียกกันว่า “ซีมิก” (SMIIC) ที่นครมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ออกเดินทางวันที่ 31 ตุลาคม กลับถึงกรุงเทพฯวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ประสบการณ์พอสมควรอยากเอามาแชร์กับพวกเราหน่อยขาบินไปใช้สายการบิน Qatar Airways ออกจากสุวรรณภูมิไปลงที่โดฮา เปลี่ยนเครื่องบินเข้ามะดีนะฮฺของซาอุดีอาระเบีย เงื่อนไของสายการบินร่วมกับทางการคือจำเป็นต้องมีผลตรวจโก-วิดแบบ RTPCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีสถานพยาบาลรับตรวจและรับรองผลหลายแห่ง จองคิวแล้วไปรับการตรวจตามที่กำหนด วันเดินทางก็นำผลไปแสดงก่อนขึ้นเครื่อง หาไม่แล้วก็หมดสิทธิ์เดินทางที่ซาอุดีอาระเบียปลายทาง จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจที่ทำในประเทศไทยก่อนเข้าประเทศ เมื่ออยู่ในประเทศจำเป็นต้องดาวน์โหลดออพที่ชื่อ Tawakalna ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการรับวัคซีนจากประเทศต้นทาง วัคซีนในประเทศไทยทุกยี่ห้อได้รับการยอมรับ หากเป็นวัคซีนเชื้อตายต้องเสริมวัคซีนเทคโนโลยี่อื่นเป็นเข็มที่สาม จะผ่านเข้าไปสถานที่ไหน เจ้าหน้าที่มักขอดูแอพ Tawakalna ไม่งั้นก็ห้ามเข้าหากประสงค์เข้าไปละหมาดที่มัสยิดใหญ่ทั้งในมะดีนะฮฺและมักกะฮฺจำเป็นต้องใช้แอฟอีกอันหนึ่งที่ชื่อ Eatmarna ลงทะเบียนการเข้าละหมาดแต่ละช่วงเวลา หากไม่ลงทะเบียนไว้ย่อมหมดสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าไป จนท.ค่อนข้างเข้มงวด คิดว่าเผื่อฟลุ้คอาจเสี่ยงที่จะไม่ได้เข้า แอฟ Eatmarna เข้มงวดกว่าแอฟ Tawakalna ต้องเตือนกันไว้ก่อนก่อนเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบียจำต้องตรวจ RTPCR อีกครั้ง ให้ได้ผลไปแสดงที่สนามบิน 24 ชม.ก่อนออกเดินทาง มีห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์จำนวนไม่น้อยให้บริการทางด้านนี้ จึงต้องกะเวลานัดหมายกันให้ดี ผมไปตรวจที่คลินิกในมักกะฮฺ คนเข้าคิวตรวจเชื้อกันมาก หากพลาดแล้วจะลำบาก มีลูกค้าบางคนเข้าตรวจกระชั้นชิดเกินไป ถึงเวลาใกล้บินยังไม่ได้รับผลการตรวจ เกิดปัญหาถกเถียงกับ จนท.แล็บ หากโชคร้ายอาจไม่ได้บินเอาได้บริการตรวจแล็บ ความที่ทำงานในสาขานี้มานาน บอกได้เลยว่าประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว มาตรการผ่อนผันการกักตัวหรือ Quarantine ทำกับ 46 ประเทศรวมถึงซาอุดีอาระเบีย แต่ถึงแม้ผ่อนผันแล้ว ทุกคนที่เดินทางถึงประเทศไทยจะต้องตรวจ RTPCR อีกครั้งโดย จนท.ฝ่ายไทย กลายเป็นว่าต้องถูกตรวจเชื้อภายในสามวันถึงสองครั้งเดินทางถึงประเทศไทยจำเป็นต้องจองสถานที่กักกันตัวและตรวจเชื้อ ไม่จองไว้ก่อน หมดสิทธิ์ออกนอกสนามบิน ผมเลือก Quarantine และตรวจเชื้อที่โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู เนื่องจากมีบริการอาหารฮาลาล จึงต้องติดต่อสอบถามกันให้ดี เมื่อลงจากเครื่องผ่านเข้าสนามบิน มีด่านตรวจเรื่องโก-วิดหลายต่อหลายจุด อยากจะลอบเข้าเมืองตรงกลับบ้านคงยาก รถและ จนท.โรงแรมมารอถึงทางออกจึงยากที่จะเลี่ยง รถพาถึงโรงแรมแล้วยังมี จนท.ส่งถึงห้องพัก ดูแลข้าวปลาอาหาร แถมบริการตรวจโก-วิดซ้ำอีกครั้ง หากไม่ติดเชื้อกลับมาก็มีโอกาสกลับบ้าน จะอย่างก็ต้องนอนโรงแรมในกรุงเทพฯ อย่างน้อยอีกหนึ่งคืน ใครว่าโก-วิดก่อปัญหาให้กับธุรกิจโรงแรมจึงไม่จริงเสมอไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *