ประสบการณ์ทำงานด้านเมนูอาหารพิเศษกับครัวการบินไทย

วันนี้ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องการจัดเตรียมอาหารฮาลาลและเมนูอาหารพิเศษที่ครัวการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นการบรรยายสามชั่วโมง อยากจะเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวผมกับทางครัวการบินไทยให้พวกเรารับฟังสักหน่อย ประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับครัวการบินไทย ทำให้ผมพัฒนางานวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรระดับนำของครัวการบินไทย ยังซาบซึ้งใจมาจนทุกวันนี้

ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับทางครัวการบินไทยตั้งแต่ พ.ศ.2538 ครั้งนั้นคุณมนัส สืบสันติกุล ผจก.ฝ่ายการเงิน ครัวการบินไทย ติดต่อผมให้ไปบรรยายเรื่องการจัดเตรียมอาหารฮาลาลเพื่อการบริการในสายการบิน ไม่ใช่เฉพาะสายการบินไทย ทางครัวการบินไทยยังให้บริการอาหารให้อีกกว่า 30 สายการบินในเวลานั้น โจทย์ที่ทางครัวการบินไทยมอบให้คือกระบวนการจัดเตรียมอาหารฮาลาลในเชิงศาสนา ธุรกิจ และโภชนาการ ต้องเสริมความรู้หลากหลายให้พนักงานการบินไทยที่มีเป็นพันคนได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

เวลานั้น ผมเป็นอาจารย์ธรรมดาในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัย ขาดประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ความใจกว้างของคุณประเสริฐ คล่องวัฒนกิจ ซีอีโอครัวการบินไทยเวลานั้น ทำให้ผมมีโอกาสได้สัมผัสงานในครัวการบินไทย ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรระดับนำของครัวการบินไทยหลายคน อย่างคุณพิสมัย จันทรุเบกษา คุณนิคม ราวียัน คุณไพรัช ขจรวัชรา ฯลฯ กระทั่งเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการครัวการบิน การคัดสรรวัตถุดิบ การจัดระบบความปลอดภัย กระทั่งสามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาจนกระทั่งสร้างเมนูอาหารพิเศษสำหรับผู้โดยสารบางกลุ่มขึ้นมาได้

พ.ศ.2540 ครัวการบินไทยเข้าไปบริหารจัดการครัวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ผมช่วยดูแลเมนูต่างๆ ที่ครัวเอเชียนเกมส์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประสบการณ์ครั้งนั้นช่วยให้ผมพัฒนาระบบ Halal-HACCP ขึ้นกระทั่งนำไปสู่การจัดทำตำราการจัดเตรียมอาหารฮาลาลในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดพิมพ์ใน พ.ศ.2542 พัฒนาระบบขึ้นได้แล้ว รอจนกระทั่ง พ.ศ.2546 เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล งานปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ จึงเริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น

ถึงวันนี้วันเวลาผ่านมานาน 29 ปี ผมยังร่วมงานกับครัวการบินไทยอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสนำเอาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกมากมาย ทั้งการมาตรฐานฮาลาลที่เรียกว่า HAL-Q งานฮาลาลบล็อกเชน H-numbers จาระไนกันไม่หมด วันนี้มีโอกาสบรรยายให้กับพนักงานการบินไทยรุ่นหลานได้เรียนรู้ เห็นทีต้องเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเขาได้ฟังกันสักหน่อย #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #เมนูอาหารพิเศษการบินไทย, #ครัวการบินไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *