บิ๊กครันช์ (Big Crunch) การม้วนกลับของจักรวาล

ในคัมภีร์อัลกุรอาน บทที่ 21 อัลอัมบิยาอฺ วรรคที่ 104 ปรากฏถ้อยความแปลโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับว่า “วันซึ่งเรา (อัลลอฮฺ) จะม้วนชั้นฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสำหรับการบันทึก ดังเช่นที่เราได้ให้มีการบังเกิดครั้งแรก เราจะให้กลับเป็นขึ้นมาอีก เป็นสัญญาผูกพันกับเรา แท้จริงเราเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอน” ถ้อยความนี้ผู้รู้ตีความกันไปหลากหลาย ผู้รู้ส่วนหนึ่งรวมถึงสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับตีความไว้ว่าหมายถึงการฟื้นคืนชีพของชีวิตหลังความตาย ขณะเดียวกันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์มุสลิมจำนวนไม่น้อยตีความไปถึงทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang) ที่ว่าด้วยการกำเนิดจักรวาลโดยกล่าวถึงการขยายตัวออกของจักรวาลที่เริ่มจากการระเบิดบิ๊กแบงในครั้งแรกเป็นเสมือนการขยายม้วนกระดาษและว่าถึงวันหนึ่งจักรวาลที่ขยายออกจะม้วนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น เพื่อขยายตัวกลับออกมาอีกครั้ง เรื่องราวเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือการตีความอัลกุรอานล้วนเกินจินตนาการของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรมีเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างเท่านั้นที่ล่วงรู้ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ผู้ใฝ่รู้ก็ยังสู้ศึกษาเพื่อหาสมมติฐานใหม่ๆที่กล่าวถึงจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดของจักรวาล มาวันนี้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จำนวนไม่น้อยเริ่มพูดถึง “บิ๊กครันช์” (Big Crunch) การหยุดการขยายตัวและม้วนกลับของจักรวาล ลองไปฟังกันดูจากคลิปของช่อง “คนใฝ่รู้” ซึ่งต้องขออนุญาตนำเสนอและขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #bigbangbigcrunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *