บรรยายเรื่องเศรษฐกิจฮาลาลจากริยาดสู่อินโดนีเซีย

ผมอยู่ริยาด ซาอุดีอาระเบีย ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเรื่องเศรษฐกิจฮาลาลในการประชุม The 7th AIFC หรือการประชุมประจำปีด้านการเงินอิสลาม ครั้งที่ 7 จัดที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย ผ่านออนไลน์ วิทยากรมาจากทั่วโลก โลกเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างสะดวกไปหมด นี่คือประโยชน์ของโรคระบาดเมื่อสามปีที่แล้ว ทำให้เทคโนโลยีเร่งให้เกิดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านการบิน โรงแรม คมนาคม การรับรองทุกอย่างลดลงไปแยะงานมีเช้านี้ ผมต้องตื่นแต่เช้าเพราะเวลาต่างกันสี่ชั่วโมง ที่ประชุมต้องการให้ผมเน้นเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเร่งความเร็วในการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทยคือผู้นำทางด้านนี้ ผมก็สนองให้เห็นว่าเศรษฐกิจฮาลาลที่เติบโตด้วยความเร่ง เฉพาะปีนี้สร้างมูลค่าสูงถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะอาหารมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่แข่งกันเหลือเกินทางด้านนี้รวมมูลค่ากันแล้วไม่ถึง 1% ของมูลค่าตลาด จึงไม่จำเป็นต้องแข่งกัน น่าจะรวมกันร่วมมือกันมากกว่าผมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนำเสนอในตลาดมุสลิม โดยยกตัวอย่างนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นที่ใช้แนวทางศาสดาในอิสลาม พัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนดำเคลือบด้วยใยพรีไบโอติกส์เพื่อความสะดวกในการบริโภค เชื่อว่าบจะได้รับความนิยมในโลกมุสลิมในอนาคต นอกจากนี้ผมยังนำเสนอฮาลาลบล็อกเชนซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2562 มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นผู้พัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลกำลังเติบโตด้วยความเร่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงไอที เอไอ มีบทบาทสำคัญ ทั้งโลกมองว่าประเทศไทยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือผู้นำ ผมภูมิใจเสมอทุกครั้งที่ทั่วโลกชื่นชม เสียดายตรงที่คนไทยยังมองเห็นไม่ชัด พวกเราที่เกี่ยวข้องจึงต้องทำงานให้หนักขึ้น #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *