บทเรียนการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ต่างชาติ

วันก่อนอ่านข่าวหนุ่มไทยสั่งมือถือรุ่นใหม่ราคาค่อนข้างแพงผ่านเว็บไซด์ต่างชาติ สิ่งที่ได้มาคือกระดานแผ่นใหญ่ที่มีหน้าตาเป็นมือถือ เห็นแล้วไม่กล้าขำ วันนี้ญาติที่อังกฤษส่งข่าวมาทาง fb สั้งซื้อโต๊ะข้างเตียงสองตัวราคาค่อนข้างถูกผ่านเว็บไซด์จีน เมื่อสินค้าส่งมาถึงด้วยบริการที่รวดเร็ว สิ่งที่ได้มาซึ่งญาติถือไว้ในมือตามภาพ กลับเป็นโต๊ะข้างเตียงสำหรับบ้านตุ๊กตา ยิ้มน่ะได้แต่เจื่อนอย่างที่สุด บทเรียนที่ต้องแจกจ่าย ญาติว่าอย่างนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *