น้ำมันปลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินสุลิน

#น้ำมันปลา (#fish oil) ที่สกัดได้จากปลาทะเลที่มีไขมันสูงมี #กรดไขมันโอเมก้าสาม (#Omega 3 fatty acids) ที่สำคัญสองตัวคือ #อีพีเอ (#EPA) และ #ดีเอชเอ (#DHA) ให้ประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากช่วยลดการแข็งตัวของเลือดและลดภาวะอักเสบในหลอดเลือด และช่วยทางด้านอื่นและโรคแต่กว่าจะรู้ประโยชน์ก็ล่วงเข้าทศวรรษที่ 1950 แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรายงานปัญหาของการเสริมน้ำมันปลาโดยพบว่าหากบริโภคมากเกินไปอย่างเช่น 5-10 กรัมต่อวันสามารถก่อปัญหาใน #ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทำให้ #น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการย่อยสลายกลีเซอรอลที่มาจากไตรกลีเซอไรด์ของน้ำมันปลาและกลีเซอรอลนี่เองที่เปลี่ยนไปเป็นกลูโคสเพิ่มสูงในกระแสเลือด ภายหลังมีข้อแนะนำให้บริโภคน้ำมันปลาให้ได้กรดไขมันโอเมก้าสามอย่างมาก 1 กรัมโดยไม่ให้เกิน 3 กรัมต่อวัน ปัญหาที่กล่าวถึงจึงลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของอินสุลินในผู้ป่วยเบาหวาน เกิดคำถามว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บริโภคน้ำมันปลาจะมีปัญหาเรื่องการทำงานของ #ฮอร์โมนอินสุลินหรือเปล่า เมื่อมีคำถามจำเป็นจะต้องมีผู้ตอบ โดยผู้ที่ตอบคือนักวิจัยจากทั่วทั้งโลกที่ทำงานวิจัยเรื่องน้ำมันปลา Huanqing Gao แห่ง Chongqing Medical University ประเทศจีน และทีมงานจากสิงคโปร์รับอาสานำผลงานทั้งหมดไปวิเคราะห์และเป็นผู้ตอบทีมวิจัยทำการศึกษารายงานวิจัยจากทั่วโลกจำนวน 17 ชิ้นงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้านเมแทบอลิก 672 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Meta Analysis นำผลสรุปตีพิมพ์ในวารสาร Lipid Health Dis ค.ศ.2017 งาน 17 ชิ้นที่ว่านั้นคัดเลือกมาจากงานวิจัยมากถึง 498 ชิ้น เลือกเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ผลของงานวิจัยจึงน่าเชื่อถือ นักวิจัยยืนยันไว้อย่างนั้น จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปออกมาว่าการเสริมน้ำมันปลาในผู้ป่วยทั้งที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคทางด้านเมแทบอลิกอื่นๆ ไม่สร้างปัญหาต่อประสิทธิภาพการทำงานของอินสุลิน (Insulun sensitivity) ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมนอินสุลินดีขึ้น สรุปของสรุปคือการเสริมน้ำมันปลาในปริมาณที่แนะนำ ไม่สร้างปัญหากับโรคทางเมแทบอลิกที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความว่องไวในการทำงานของอินสุลินด้วย เอาเป็นว่าปลอดภัย ไม่มีอะไรต้องห่วง นักวิจัยสรุปออกมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *