นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 1 ประธานจัดงานเมาลิดกลาง

กันยายน พ.ศ.2565 ตามปฏิทินอิสลามตรงกับเดือนซอฟัร ฮ.ศ.1444 คณะกรรมการสรรหาประธานจัดงานเมาลิดกลาง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวนรวมกันกว่า 80 คน มีมติเอกฉันท์ให้ผมดำรงตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางประจำ ฮ.ศ.1444 งานห่างหายไปสองปีจากการระบาดของโรคโควิด-19 จะได้กลับมาจัดอีกครั้งคาดว่าเป็นช่วงปลาย พ.ศ.2565 หรือช่วงต้น พ.ศ.2566 ซึ่งยังคงเป็น ฮ.ศ.1444 โดยขึ้นกับการกำหนดของสำนักพระราชวังร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีผมเคยดำรงตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางมาแล้วสามครั้ง ได้แก่ ฮ.ศ.1436 (ช่วงต้น พ.ศ.2558) ฮ.ศ.1437 (ช่วงต้น พ.ศ.2559) และ ฮ.ศ.1438 (ช่วงต้น พ.ศ.2560) ครั้งใหม่นี้คือ ฮ.ศ.1444 ซึ่งเริ่มต้นปีในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยผมกำหนดสโลแกนของงานขึ้นก่อนเสมอ ได้แก่ ฮ.ศ.1436 สโลแกนคือ “นบีมูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์” ฮ.ศ.1437 คือ “นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” ฮ.ศ.1438 คือ “นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล” พระนามของท่านรอซูลุลลอฮฺเปลี่ยนแปลงตัวสะกดในภาษาไทยไปบ้าง ไม่มีอะไรซีเรียสนัก โดยปีนี้ สโลแกนมีว่า “นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พลังละมุนแห่งอิสลาม มหาบุรุษผู้รังสรรค์งานฮาลาล” เหตุที่มีคำว่าฮาลาลประกอบอยู่ด้วยทุกปี เนื่องจากการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเมื่อปีนี้เป็นเรื่องพลังละมุนจึงต้องเข้าใจความหมายของคำว่าพลังละมุนกันก่อนพลังละมุน หรือ Soft power คือพลังที่ใช้สร้างความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยวิธีที่นุ่มนวลไม่เป็นการบังคับ อาจใช้เสน่ห์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยมทางการเมือง นโยบาย เป็นเครื่องมือในการดึงดูด ค.ศ.2012 โจเซฟ ไน (Joseph Nye) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (เกิด ค.ศ.1937) วิศวกรด้านนโยบายต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน อธิบายไว้ว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือทรัพยากรสำคัญที่เหนี่ยวนำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ฝ่ายตนเองต้องการ การสร้างเครดิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในงานสร้างพลังละมุนกรณีศาสนาอิสลาม บุคลิกภาพที่อ่อนโยน มีเมตตา ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะวาจา ฯลฯ ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) นับเป็นเครดิตสำคัญที่สร้างพลังละมุนให้เกิดในตัวท่านนำไปสู่ความสำเร็จมากมายในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามยากที่จะหาใครทัดเทียม สมควรที่ผู้ประสงค์ความสำเร็จในงานต่างๆจะได้ศึกษาและใช้เป็นแบบอย่าง #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #นบีมุฮัมมัดพลังละมุนแห่งอิสลาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *