นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 2 เมาลิดกลาง

รู้จักคำว่า “พลังละมุน” ซึ่งแปลมาจากคำในภาษาอังกฤษคือ Soft power ที่บางฝ่ายเรียกว่าพลังนุ่มกันแล้ว ลองรู้จักคำว่าเมาลิดกันบ้าง “เมาลิด” (مولد Mawlid) เป็นคำในภาษาอาหรับมีความหมายว่าการกำเนิดหรือการเกิด มักใช้กับบุคคลสำคัญทางศาสนา ดังเช่น ศาสนทูตหรือนบี (نبي) เรียกกันว่าเมาลิดนบี หรือเมาลิดินนบี ซึ่งหมายถึงวันเกิดศาสนทูต ส่วนการเกิดของบุคคลทั่วไปใช้คำว่า “มีลาด” (ميلاد Milad) นับกันทางค่านิยม อิสลามไม่ส่งเสริมการฉลองวันเกิด อย่างไรก็ตาม กรณีนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นบีมุฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ศอลฯ)” มุสลิมในหลายประเทศให้เกียรติโดยจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดกระทั่งกลายเป็นงานประเพณีที่เรียกกันว่างานเมาลิดินนบีหรือเมาลิดนบี ตรงกับวันเกิดจริงคือวันที่ 12 รอบิอุลเอาวัล เดือนที่สามตามปฎิทินอิสลามบ้าง ไม่ตรงบ้าง ตามประวัติศาสตร์งานเมาลิดนบีจัดขึ้นครั้งแรกภายหลังการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) นานเกือบ 6 ศตวรรษ โดยจัดใน ค.ศ.1207 ณ อาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางโลกอิสลามเวลานั้น ปัจจุบันคือประเทศอิรัก จากนั้นจึงเฉลิมฉลองต่อเนื่องกันมา อิสลามบางนิกายหรือบางกลุ่มนอกจากไม่ส่งเสริมการจัดงานเมาลิดนบีแล้วยังตำหนิทำนองว่าเป็นอุตริกรรม ทว่ามุสลิมต่างสังคมก็ต่างความคิดในส่วนของประเทศไทย งานเมาลิดนบีมีการจัดกันมานาน โดยมุสลิมในจังหวัดหรือมัสยิด ขณะที่งานเมาลิดนบีที่จัดโดยส่วนกลางมีประวัติไม่ชัดเจนนักโดยอาจนับย้อนหลังไปเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เมื่อมีรายงานเรื่องของที่ระลึกจากงานเมาลิดส่วนกลางทั้งเสื้อคลุมและโคมไฟแบบตุรกีที่มอบแก่มัสยิดในครั้งนั้น มีบันทึกการจัดงานอีกครั้งใน พ.ศ.2480 เป็นงานเมาลิดกลางที่จัดโดยภาคเอกชนมุสลิมในกรุงเทพฯ โดยจัดบ้างหยุดบ้างตามสถานการณ์ทางการเมือง กระทั่ง พ.ศ.2504 จึงเกิดงานเมาลิดนบีที่เรียกกันว่า “งานเมาลิดส่วนกลางครั้งที่ 1” จัดขึ้นที่สวนลุมพินี งานเมาลิดกลางพัฒนาเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติใน พ.ศ.2506 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานจากการทูลเชิญของจุฬาราชมนตรี นายต่วน สุวรรณศาสน์ นับจากครั้งนั้นงานเมาลิดกลางได้กลายเป็นสัญลักษณ์แสดงความผูกพันระหว่างองค์พระประมุขกับพสกนิกรมุสลิมมาโดยตลอด ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2521 จากนั้นทรงร่วมงานแทบทุกปี เมื่อทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ใน พ.ศ.2560 ยังคงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานจนกระทั่งงานเมาลิดกลางมีอันสะดุดหยุดลงจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ใน พ.ศ.2563 และ 2564 คาดว่าจะเริ่มต้นกันอีกครั้งใน พ.ศ.2565 นี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #นบีมุฮัมมัดพลังละมุนแห่งอิสลาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *