นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 5 ถือศีลอดลดสมองเสื่อม

เมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ.2558 ผมเริ่มถือศีลอดอาหารทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีโดยถือปฏิบัติมาตลอด ผมเป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางต่อเนื่องกันสามปีคือ พ.ศ.2558, 2559, 2560 หรือ ฮ.ศ.1438, 1439, 1440 มาถึง พ.ศ.2565 ได้รับมอบหมายอีกครั้งเป็นงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1444 ซึ่งอาจจัดปลาย พ.ศ.2565 หรือต้น พ.ศ.2566 งานเมาลิดหมายถึงการฉลองวันเกิดท่านนบีมุฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คำขวัญของงานเมาลิดครั้งใหม่คือ “นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม” โดยท่านนบีมีเรื่องราวด้านพลังละมุนหรือซอฟท์พาวเวอร์ (soft power) มากมาย ความเมตตาก็ใช่ ความรักก็ใช่ ทั้งความซื่อสัตย์และอีกมากมาย การถือศีลอดนับเป็นพลังละมุนอีกรูปแบบหนึ่ง จึงอยากเขียนถึงผลดีต่อสุขภาพของการถือศีลอดตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) สักหน่อยงานวิจัยทางการแพทย์เรื่องการถือศีลอดมักทำในหนูทดลองอย่างหนูบ้าน (rat) ซึ่งเป็นหนูขนาดใหญ่ หรือในหนูเล็ก (mice หรือ mouse) เหตุที่นิยมใช้หนูทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากหนูมีความคล้ายคลึงมนุษย์ทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และพันธุกรรม ข้อดีของหนูคือมีขนาดเล็ก เลี้ยงดูง่าย ค่าใช้จ่ายไม่แพง มีวงจรชีวิตสั้น หนึ่งเดือนของหนูเทียบเท่าสามปีของชีวิตมนุษย์ ระยะหลังในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา นักวิจัยนิยมใช้หนูเล็ก (mice) มากกว่าหนูบ้าน (rat) เนื่องจากความเหนือกว่าทางด้านพันธุกรรม ทั้งยังเลี้ยงดูง่ายกว่า สิ้นเปลืองน้อยกว่างานวิจัยที่จะกล่าวถึงตีพิมพ์ในวารสาร Cell Reports ฉบับเดือนกันยายน 2022 โดยทีมมหาวิทยาลัย University of Southern California เป็นการศึกษาผลของการอดอาหารต่ออุบัติการณ์เกิดโรคสมองเสื่อมกลุ่มอัลไซเมอร์ ใช้หนูเล็กในการทดลองโดยใช้หนูสองสายพันธุ์คือ E4FAD และ 3xTg ให้หนูกินอาหารเลียนแบบการอดอาหาร ที่เรียกว่า FMD (Fast-mimicking diet) เป็นอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง ให้พลังงาน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตโดยรวมต่ำ เป็นสูตรอาหารที่ได้รับการออกแบบเพื่อเลียนแบบผลของการอดอาหารด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวโดยยังคงให้สารอาหารที่จำเป็นต่างๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ ครบถ้วนหนูได้รับอาหาร FMD ช่วงละ 5 วันตลอดหนึ่งเดือน ผลการทดลองพบว่าหนูสูญเสียมวลไขมันในร่างกายโดยไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น หนูมีปัญหาเบาหวานลดลง รู้กันอยู่ว่าเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ทั้งในมนุษย์และในหนูเกือบสองเท่า หนูที่อดอาหารจึงเสี่ยงน้อยลงต่อโรคหัวใจ เบาหวานอีกและอัลไซเมอร์ เรื่องหลังนี้สมาคมโรคอัลไซเมอร์เป็นผู้สรุปเอง งานวิจัยในหนูทดลองครั้งนี้จึงยืนยันข้อดีด้านการถือศีลอด ด้วยเหตุนี้การอดอาหารตามแนวทางท่านนบีนับเป็นพลังละมุนอย่างแท้จริง #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #นบีมุฮัมมัดพลังละมุนแห่งอิสลาม, #ถือศีลอดลดโรคสมองเสื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *