นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 31 ความเมตตาต่อสัตว์

อิสลามมิได้ห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์โดยมีสัตว์บกและสัตว์ปีกหลายชนิดเป็นที่อนุมัติทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขว่าสัตว์ที่นำมาบริโภคหากเป็นสัตว์เลี้ยงต้องผ่านการเลี้ยงดูอย่างดี มีสภาพแข็งแรง ปลอดโรค หากเป็นสัตว์ป่าในกระบวนการล่าต้องทำเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้สัตว์เป็นที่ซ้อมมือหรือเพื่อความบันเทิง เมื่อทำการเชือดเพื่อบริโภคต้องเชือดอย่างถูกต้องโดยสัตว์บาดเจ็บและทรมานน้อยที่สุด ในระหว่างนั้นต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ในเรื่องของความเมตตาต่อสัตว์นั้นท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แสดงตนเป็นแบบอย่างให้มุสลิมได้ปฏิบัติตาม โดยมีเรื่องราวมากมายที่ถูกบันทึกไว้ในรูปหะดิษแสดงถึงความเมตตาที่ท่านนบีมีต่อสัตว์ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ห้ามมิให้ทำร้าย ใช้งานสัตว์เลี้ยงจนเหน็ดเหนื่อยเกินกำลัง หรือให้ทำงานหนักเป็นเวลานาน ห้ามการทรมาน ผลักไสทุบตีจนเกินขอบเขต ห้ามแม้การใช้สัตว์เป็นที่นั่งเป็นเวลานาน เพราะการกระทำเช่นนั้นคือการก่อความทุกข์ต่อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามห้าม ครั้งหนึ่งท่านนบีเดินผ่านอูฐตัวหนึ่งซึ่งผอมแห้งจนเหลือหนังหุ้มกระดูก ท่านนบีกล่าวแก่เจ้าของสัตว์ว่าจงยำเกรงอัลลอฮฺในเรื่องปศุสัตว์ ใช้งานในหนทางที่เหมาะสม บริโภคเมื่อสัตว์อยู่ในสภาพดี เลี้ยงดูสัตว์ให้แข็งแรง วันหนึ่งท่านนบีเดินทางเข้าไปในสวนของชาวอันศอร (ชาวมะดีนะฮฺ) พบอูฐตัวหนึ่งยืนตัวแข็ง น้ำตาไหล ท่านเดินเข้าไปหาอูฐตัวนั้นใช้มือลูบหูกระทั่งมันสงบลง ท่านบอกแก่เจ้าของอูฐว่าเจ้าจงเกรงกลัวอัลลอฮฺ อย่าให้อูฐอดอาหารและเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเกินไป หากขี่สัตว์อย่าขี่เป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น ต้องดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ห้ามการฆ่าสัตว์เพื่อความบันเทิงหรือสนุกสนาน ห้ามทำให้สัตว์ตื่นตระหนก ครั้งหนึ่งท่านเดินผ่านจอมปลวกที่ถูกเผา ท่านถามขึ้นว่าใครเป็นผู้เผาโดยกล่าวว่ามีเพียงเจ้าแห่งไฟคืออัลลอฮฺเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงโทษด้วยไฟ ในการเชือดสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ท่านนบีแนะนำให้ทำด้วยความเมตตา วันหนึ่งท่านเห็นคนกำลังเตรียมแกะเพื่อทำการเชือดโดยจับแกะนอนลงบนพื้นจากนั้นจึงนำมีดมาลับ ท่านนบีถามว่าต้องการฆ่ามันสองครั้งหรือไร ท่านแนะนำให้ลับมีดจนเรียบร้อยก่อน ไม่ลับมีดต่อหน้าสัตว์ที่กำลังจะถูกเชือดเช่นนั้นในส่วนของสัตว์เลี้ยง ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี ครั้งหนึ่งท่านนั่งอยู่บนพื้น แมวของท่านนอนหลับบนชายเสื้อของท่าน เมื่อจำเป็นต้องลุกขึ้นเพื่อไปละหมาด ท่านนบีใช้กรรไกรตัดเสื้อส่วนนั้นออกเพื่อมิให้รบกวนแมวที่กำลังนอนหลับ นี่คือตัวอย่างจำนวนน้อยที่แสดงถึงความเมตตาต่อสัตว์ของท่านนบี อัลกุรอาน บทอัลอัมบิยาอฺ 21:107 กล่าวว่า “และเรา (อัลลอฮฺ) มิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาต่อประชาชาติทั้งหลาย” ในบรรดาประชาชาติเหล่านั้น ความเมตตาของท่านนบีย่อมครอบคลุมถึงสัตว์ทั้งหลายอย่างแน่นอน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #นบีมุฮัมมัดพลังละมุนแห่งอิสลาม, #นบีมุฮัมมัดกับความเมตตาต่อสัตว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *