นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 18 ประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารแบบอิสลาม

โลกวิชาการปัจจุบันให้ความสะดวกอย่างยิ่ง อยากอ่านรายงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่ล่าสุดเพียงเข้าเว็บไซด์ PubMed.gov ผ่านอินเตอร์เน็ตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มของแทบทุกวารสารทางวิชาการระดับโลกชนิดกดคลิกเดียว อย่างครั้งนี้อยากรู้เรื่องประโยชน์ของการอดอาหารเป็นระยะหรือ Intermittent Fasting ซึ่งการถือศีลอดแบบอิสลามทั้งในและนอกรอมฎอนจัดอยู่ในกลุ่มนี้ที่มีต่อกระบวนการทำความสะอาดภายในเซลล์ที่เรียกว่า Autophagy เพียงพิมพ์คำว่า Intermittent Fasting ควบคู่ Autophagy และ Review ผลคือได้รายงานวิจัยประเภทนิพนธ์ปริทัศน์ที่พิมพ์ทั่วโลกออกมาชนิดอ่านกันไม่หวัดไม่ไหว ได้เนื้อหาทั้งบทคัดย่อพร้อมรายงานวิจัยทั้งฉบับ อ่านไปเพียงสิบชิ้นก็ได้ข้อมูลครบ ผลสรุปออกมาว่าการอดอาหารเป็นระยะทั้งในและนอกรอมฎอนที่อาจประยุกต์เป็นการอดอาหารตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพสารพัด ช่วยลดน้ำหนักตัว ลดโรคอ้วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมนอินสุลิน ดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน ดีต่อการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่ตามมากับวัยสูงอายุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาและกระบวนการรักษามะเร็ง เพิ่มศักยภาพของเซลล์ในการทำความสะอาดตนเอง ลดปัญหาที่มีต่อการทำงานของตับ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้ด้วยซ้ำ การอดอาหารแบบอิสลามในเดือนรอมฎอนใช้เวลาไม่เกิน 30 วันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมหาศาล ในประเทศฝรั่งเศสเคยมีคลินิกแนะนำการลดน้ำหนักตัวด้วยวิธีอดอาหารแบบรอมฎอนใช้เวลา 45 วัน เมื่อมีคำถามว่าเหตุใดจึง 45 วันไม่ใช่ 30 วัน คำตอบจากทางคลินิกคือการอดอาหารแบบรอมฎอนที่คนทั่วไปนำมาปฏิบัตินั้นมิใช่การอดอาหารแบบอิสลามซึ่งได้ประโยชน์จากการละหมาด 5 ครั้งในเวลาปกติ รวมถึงการละหมาดยามค่ำคืน การตั้งสมาธิ การกำหนดจิต ร่วมด้วย การอดอาหารแบบรอมฎอนตามแบบอิสลามจึงให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีก หากต้องการได้ผลถึงระดับนั้นต้องเพิ่มเวลาการอดอาหารไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าวัน กลายเป็นอย่างนั้นงานวิจัยของ Saeid Golbidi แห่ง The University of British Columbia แคนาดา ตีพิมพ์ในวารสาร Curr Diab Rep ค.ศ.2017 สรุปประโยชน์ของการอดอาหารเป็นระยะไว้ดีโดยระบุว่าการอดอาหารช่วยกระตุ้นกลไกการตอบสนองต่อความเครียดของเซลล์ ช่วยให้กลไกทำความสะอาดเซลล์ทำงานดีขึ้น เร่งกลไกการทำลายเซลล์มะเร็ง ปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยลดปัญหาของภาวะทุพโภชนาการ สร้างผลดีต่อร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เตือนให้ผู้อดอาหารเป็นระยะระวังปัญหาการกินมากเกินไปหลังช่วงอดอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เตือนกันชนิดตรงไปตรงมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อดอาหารแบบอิสลามกับสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *