นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 13 ประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารแบบรอมฎอน

อิสลามตามที่ระบุในอัลกุรอาน อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:184 การถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนถูกกำหนดขึ้นใน ฮ.ศ.2 หรือ ค.ศ.623 โดยอนุโลมให้ผู้ป่วยและผู้เดินทางซึ่งสามารถถือศีลอดชดเชยได้ในภายหลังโดยให้อาหารหนึ่งมื้อแก่ผู้ยากไร้ โดยในเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ถือศีลอดเป็นกิจวัตรมาก่อนหน้านั้นนานเกือบสองทศวรรษแล้ว นอกเหนือจากรอมฎอนท่านนบียังอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่อง (intermittent fasting, IF) ในเดือนอื่นๆ ที่มีรายงานบ่อยที่สุดคือการถือศีลอดสองวันต่อสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์และวันพฤหัสบดีการถือศีลอดตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดูแลสุขภาพ เรียกว่าการอดอาหารเป็นระยะที่นิยมมากที่สุดคือแบบ 16/8 Method และ 5:2 Diet มีงานการวิจัยโดย Qasrawi SO และคณะแห่งมหาวิทยาลัย King Saud ซาอุดีอาระเบียตีพิมพ์ในวารสาร Sleep Breath ค.ศ.2017 สรุปว่า การอดอาหารแบบอิสลาม (Islamic fasting) หรือ Ramadan IF มีการเพิ่มกระบวนการปรับวงจรการนอนเข้าไปด้วย ทั้งยังมีวิธี 5:2 Diet เพิ่มเติมเข้าไปอีก การอดอาหารทั้งสองแบบแม้แตกต่างจากการอดอาหารแบบตะวันตกที่ไม่มีการปรับวงจรการนอนกลับพบว่าการอดอาหารแบบอิสลามไม่กระทบต่อต่อการทำงานของสมองส่วนการรับรู้หรือสำนึกรู้ (Cognitive Function) ทั้งไม่กระทบต่อรูปแบบการนอนและการตื่น (Sleepness-Wakefulness Pattern) สรุปว่าการอดอาหารแบบอิสลามให้ประโยชน์โดยไม่ก่อปัญหางานการศึกษาวิจัยของ Turin TC และคณะแห่ง Foothill Medical Center เมือง Calgary ประเทศแคนาดา ตีพิมพ์ในวารสาร J Family Community Med ค.ศ.2017 กล่าวถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD ทั้งสองแบบคือที่หัวใจซึ่งเกิดปัญหาการจ่ายเลือดหยุดเฉียบพลัน ทำให้หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย และที่สมองซึ่งทำให้หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ในงานการศึกษาเป็นแบบ meta-analysis สรุปจาก 30 งานวิจัยพบว่าผู้ป่วย CVD ที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ก่อปัญหาให้เกิด CVD เช่นที่เคยเชื่อกันนอกจากนี้งานการศึกษาของ Turin TC ยังพบอีกว่าการถือศีลอดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนอินสุลิน ช่วยลดความดันโลหิต ลดเบาหวาน ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด อันที่จริงการถือศีลอดแบบอิสลามไม่ใช่การอดอาหารแบบที่ทำให้เกิดปัญหาแต่เป็นการเปลี่ยนวงจรการกินอาหาร โดยพบว่าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการอดอาหารแบบเข้มงวดทว่ามีประโยชน์กว่าหลายด้าน Sang-Ha Baik และคณะแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สรุปประโยชน์ของการอดอาหารไว้ใน Brain Behav ค.ศ.2020 ว่าหนูที่อดอาหารแบบ IF หรือแบบรอมฎอน การสร้างเซลล์ประสาทในสมองตลอดจนการสร้างจุดเชื่อม (synapse) ในเซลล์ประสาทดีขึ้น ช่วยทำให้เซลล์ต่างๆสดชื่น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลันม#ประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารแบบรอมฎอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *