นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 12 อดอาหารแบบ IF เปรียบเทียบกับ CR

ในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ทำการถือศีลอด 30 วัน โดยในทางวิชาการด้านโภชนาการการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนับเป็นการอดอาหารแบบ IF หรืออดเป็นระยะชนิดไม่ต่อเนื่อง ขณะที่ในเดือนอื่น ท่านนบีถือศีลอดเช่นกัน โดยบางวันท่านถือศีลอดต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งในทางวิชาการนับเป็นการอดอาหารแบบเข้มงวด (caloric restriction) หรือแบบ CR ซึ่งแตกต่างจากแบบ IF ในการอดอาหารแบบ IF เดือนรอมฎอน ท่านนบีไม่ลดอาหารมากนัก ขณะที่อดอาหารแบบหลังคือ CR ในเดือนอื่น ท่านนบีลดพลังงานจากอาหารลงไม่น้อยกว่า 50% การถือศีลอดสองแบบเช่นนี้ให้ผลแตกต่างกันอย่างไร ส่งผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพบ้างไหม Aksungar AF และคณะแห่งมหาวิทยาลัย Acibadem ประเทศตุรกีได้ทำการทดลองและศึกษาเปรียบเทียบกันในอาสาสมัครคนเดียวกันโดยใช้เวลาในการศึกษานานนานสองปี นำผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร J Nutr Hlth Aging ค.ศ.2017 มีเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจ ในการศึกษาของ Aksungar ครั้งนั้นใช้อาสาสมัครหญิงจำนวน 23 คน อายุระหว่าง 28-42 ปีมีปัญหาน้ำหนักตัวโดยมีค่าดัชนีมวลกาย 29-39 เริ่มต้นให้อาสาสมัครทำการอดอาหารแบบ CR จากนั้นจึงหยุดแล้วหันมาอดอาหารแบบ IF ตามแนวทางสุนนะฮฺหรือแนวทางท่านนบีในเดือนรอมฎอน หยุดพักแล้วหันไปถือศีลอดแบบ CR อีกครั้งก่อนกลับมาอดอาหารแบบ IF ซ้ำ ทำสลับไปมาเช่นนี้นานสองปี โดยทำการตรวจค่าทางชีวเคมีในเลือดและวัดพารามิเตอร์ต่างๆของร่างกายมาผลมาเปรียบเทียบกัน ผลของการศึกษาได้ข้อสรุปว่า CR ส่งผลต่อพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายในทางบวก ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเบาหวานและดื้อต่ออินสุลินทำให้ลดการใช้วิธีทางเภสัชวิทยาใดๆ โดยอาจช่วยลดการใช้ยาได้ ในขณะที่การอดแบบ IF ซึ่งไม่มีการจำกัดแคลอรี่หรือลดพลังงานจากอาหารมากนักเป็นผลดีต่อสุขภาพ เพิ่มความต้านทานของเซลล์ต่อโรคโดยน้ำหนักตัวไม่ลดลงหรือลดลงไม่มากเท่าการอดอาหารแบบ CRผลของการอดอาหารทั้งสองแบบพบการหมุนเวียนของสารคีโตนในเลือดซึ่งแสดงว่าร่างกายมีการใช้พลังงานจากไขมัน การอดอาหารทั้งแบบ IF และ CR จึงช่วยลดมวลไขมันในร่างกายได้ โดย CR ลดได้มากกว่า IF อย่างไรก็ตาม การอดแบบ CR พบปัญหาต่อภูมิต้านทาน ในขณะที่การอดแบบ IF หรือแบบรอมฎอน มีการปรับวงจรการนอนเพิ่มเติมจากการปรับวงจรการกิน น้ำหนักตัวลดลงน้อยกว่าแบบ CR ผลต่อสุขภาพดีขึ้น ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น อาจเป็นเพราะ CR หากฝึกฝนไม่ดีพอ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้บ้าง ท่านนบีจึงแนะนำให้ผู้อื่นถือแบบ IF โดยไม่แนะนำให้ถือศีลอดแบบ CR #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลันม#อดอาหารแบบIFเทียบกับCR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *