นบีมุฮัมมัด (ศอลฯ) พลังละมุนแห่งอิสลาม ตอนที่ 11 อดอาหารแบบรอมฎอนและมิใช่รอมฎอน

ปัจจุบันปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพคือโรคอ้วน (obesity) ซึ่งหมายถึงมีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) รวมทั้งมวลไขมัน (Mass Fat หรือ MF) ในร่างกายเกินมาตรฐานนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสารพัดโรค ทั้งเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อเข่าเสื่อม ฯลฯ วงการแพทย์และโภชนาการจึงหาวิธีลดทั้ง BMI และ MF ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด นิยมใช้มากที่สุด ไม่สร้างปัญหาต่อสุขภาพคือการอดอาหาร (fasting) แนวทางที่นิยมกันทั่วไปคือสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ซึ่งมีบันทึกไว้ชัดเจน มีการนำมาใช้ตรงๆบ้างหรือดัดแปลงไปบ้าง แม้ชื่อท่านนบีไม่ถูกนำมาอ้างอิง ทั้งไม่เรียกว่าอดอาหารแบบสุนนะฮฺ ทว่ายังเรียกกันว่าอดอาหารแบบอิสลามหรือแบบรอมฎอนท่านนบีนอกจากการอดอาหารตลอดเดือนรอมฎอนแล้วยังอดอาหารในเดือนอื่นๆ แม้บ่อยครั้งท่านอดอาหารต่อเนื่องเกินหนึ่งวันหรือนานหลายวัน ทว่าท่านแนะนำให้ผู้อื่นอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องไม่เกินหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่แสงทองจับท้องฟ้าสิ้นสุดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เป็นการอดการกินการดื่มนาน 12-16 ชั่วโมงต่อวัน การอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องหรืออดอาหารเป็นระยะเช่นนี้ ในทางวิชาการเรียกว่า Intermittent fasting หรือ “ไอเอฟ” (IF) ซึ่งแบ่งเป็นหลายแบบ การถือศีลอดของมุสลิมในเดือนรอมฎอนนับเป็นไอเอฟที่เรียกกันว่า “รอมฎอนไอเอฟ” (Ramadan IF หรือ R-IF) หากเป็นไอเอฟทั่วไปเรียกว่า “นอนรอมฎอนไอเอฟ” (Non-Ramadan IF หรือ NR-IF)การอดแบบ R-IF ผู้ที่มิใช่มุสลิมอาจปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากต้องอดต่อเนื่องตลอดวันทั้งยังอดน้ำเพิ่มเข้าไปอีก จึงมีการดัดแปลง R-IF เพื่อให้คนทั่วไปปฏิบัติได้ มีผู้นำ R-IF ไปดัดแปลงเป็นการอดอาหารแบบ NR-IF หลายแบบ ที่นิยมมากที่สุดเรียกว่า 16/8 Method โดยในหนึ่งวัน 24 ชั่วโมงทำการอดอาหารนาน 16 ชั่วโมง มีช่วงเวลากินอาหาร 8 ชั่วโมง วิธีนี้ยังแบ่งได้เป็นอีกหลายแบบ ที่แนะนำกันมากคืออดอาหารสิ้นเชิงตั้งแต่ 15 น.เวลาเย็นไปจนถึง 7 น.เวลาเช้าโดยนับคร่อมเวลานอนเข้าไปด้วย มีเวลากินอาหาร 8 ชั่วโมงเริ่มจากเจ็ดโมงเช้าถึงสามโมงเย็น หัวใจความสำเร็จของ NR-IF อยู่ที่การงดอาหารมื้อเย็นและมื้อดึก ซึ่งทำให้ร่างกายไม่สะสมไขมันการอดอาหารแบบ R-IF เมื่อเปรียบเทียบกับ NR-IF มีผู้นำไปศึกษาวิจัยกันมาก ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ทำโดย ดร.โจอานา คอร์เรีย (Joana M. Correia) และทีมงานแห่งมหาวิทยาลัยลิสบอน ประเทศปอร์ตุเกส ตีพิมพ์ในวารสาร Front Nutr ค.ศ.2021 เป็นการศึกษาแบบ Meta analysis นำผลงานวิจัยเก่าที่ศึกษาเรื่อง R-IF และ NR-IF ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 66 ชิ้นมาเปรียบเทียบกัน มีการปรับตัวแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าการอดอาหารแบบ R-IF และ NR-IF ช่วยลดน้ำหนักตัวและลดมวลไขมันในร่างกายลงได้ จึงให้ผลดีต่อสุขภาพได้จริง การนำเอาการอดอาหารแบบท่านนบีไปปฏิบัติกันทั่วไปเช่นนี้ ส่งผลให้แนวทางสุนนะฮฺกลายเป็นเรื่องของพลังละมุนอย่างแท้จริง #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อดอาหารแบบรอมฎอนและมิใช่รอมฎอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *