ตารางสถานการณ์ของโรคในแต่ละประเทศอาเซียน

ดูที่ตารางสถานการณ์ของโรคในแต่ละประเทศอาเซียน การติดเชื้อจากวันก่อนเพิ่มขึ้นในสามประเทศ มากที่สุดคือบรูไน (323%) รองลงมาคือสิงคโปร์ (17.5%) ส่วนประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (1.5%) หากพิจารณาตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวัน ฟิลิปปินส์ยังเป็นปัญหา ส่วนประเทศไทยสถานการณ์ด้านนี้ดีขึ้น ตัวเลขผู้กำลังรักษาตัวลดลงทีละน้อยไม่หวือหวา สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศยังเป็นปัญหาในบางพื้นที่เช่นภาคใต้ตอนล่างที่คาดว่าจะไม่กระทบต่อโปรแกรมการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน โดยอาจต้องหาทางคุมสถานการณ์ให้ดีกว่าปัจจุบันหน่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *