ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังสูงอยู่ ผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *