ตรุษจีนในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างประเทศไทย

ใครจะไปเชื่อ ผมมีเชื้อจีนที่เป็นจีนแท้ๆมาจากเมืองจีนกับเขาด้วยเหมือนกัน สมัยเริ่มเป็นวัยรุ่นยังไปกินไปนอนอยู่ในชุมชนจีนย่านสำเพ็ง เพื่อนเรียนมัธยมต้นครึ่งห้องชื่อจีนนามสกุลจีน อีกเกือบครึ่งห้องชื่ออินเดียนามสกุลอินเดีย คลุกคลีมากับสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างนั้น จึงให้คุณค่าอย่างมากเมื่อต้องใช้ชีวิตด้านการทำงานดังที่เป็นอยู่ในวันนี้ และสิ่งนี้เองที่ทำให้ผมคุ้นชินกับตรุษจีนและวัฒนธรรมจีนในเมืองไทย

สิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยทนทาน (tolerance) ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้สูงเมื่อเทียบกับชาติอื่นรอบบ้านเราคือคนต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อในสังคมไทยเหล่านั้นถูกหลอมรวมในสังคมไทยด้วยความรักความศรัทธาในความเป็นชาติเดียวกัน พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน ร่มธงชาติเดียวกันมีสีแดงสองแถบที่หมายถึงคนไทยเชื้อสายไทยและเชื้อสายอื่นๆ สีขาวสองแถบที่หมายถึงศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ เป็นการให้เกียรติกันแม้ในรายละเอียดของธงชาติ

ผสมผสานจนแทบเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ ให้เกียรติกันและกันอย่างนี้ ยกย่องวัฒนธรรมของกันและกันเช่นที่เห็น ผมและคนอีกจำนวนไม่น้อยจึงไม่เชื่อว่าประเทศนี้ภายในยี่สิบปีจะมีปัญหาความแตกแยกด้านเชื้อชาติและศาสนาดังที่สถานทูตบางแห่งทำนายไว้ นี่คือประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งที่มีอยู่บนโลก ผมเชื่อของผมอย่างนั้น แต่ก่อนเคยเชื่ออย่างไรจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *